Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Annuleren seizoensplaats camping

Vraag gesteld door Marcel Knegt op 10 maart 2015

Wij hebben in augustus 2014 onze bestaande campingplek gereserveerd voor 2015. Echter door veranderende omstandigheden van de kinderen (meer sporten) leek het ons verstandiger onze caravan in Duitsland te plaatsen en dan alleen met de vakanties daar naar toe te gaan.
We hebben onze voorjaarsvakantie er op gericht om een mooie plaats te zoeken voor onze Burstner Avantgarde 720 caravan. Geen kleine caravan en past dus niet overal. Toch en mooie plek kunnen vinden in Züschen, Winterberg.
Met die camping eigenaar een bijna overeenkomst gesloten.

We zijn naar onze huidige camping gegaan en hun op de hoogte gebracht van onze plannen. 3 weken voor de start van het seizoen de caravan van de plek weghalen. Onze camping is Recreatie de Kurenpolder in Hank.
Deze verwijzen naar de Recron voorwaarden en zeggen dat ze 90% van de overeengekomen som krijgen.

Recron wat..., we hebben gezocht naar algemene voorwaarden op hun website, maar we kunnen echter totaal niets vinden. Op de eBrouchure staat achterop het blaadje; aangesloten bij en dan twee logo's die van de ANWB en Recron.
Zijn wij verder gaan zoeken en wat blijkt nergens wordt verwezen naar de Recron voorwaarden behalve op het formulier wat wij in augustus 2014 hebben ingevuld en voor hun administratie aan hun hebben afgegeven. Dus technisch gezien niet meer in ons bezit. Maar we hadden nog een email uit augustus 2014 met het vriendelijke verzoek het formulier nog in te vullen en af te geven aan de receptie.

Ook bij onze eerste overeenkomst alleen een faktuur gekregen, maar geen Recron voorwaarden ontvangen of een verwijzing naar de Recron voorwaarden.
Terwijl volgens de branch organisatie Recron, moet je minimaal 1 maal deze voorwaarden krijgen. Alleen bij de faktuur van het nieuwe jaar wordt verwezen naar artikel 15 van de "Nakomingsgarantie".

Bij de Recron.nl de voorwaarden opgezocht en wat wij al helemaal vreemd vinden is dat er bij artikel 6 van de Recron voorwaarden staat;
- bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs. Dus m.a.w. bij elke opzegging moet men altijd een soort van "boete" betalen!

We hebben gelezen in de Recron overeenkomst (via Recron site) dat de eigenaar de overeenkomst met je door moet nemen en één van ons dient deze te ondertekenen. Dat hebben wij dus naar mijn beste weten nooit gedaan. Deze kunnen we natuurlijk bij hem opvragen of dat hij ons laat zien dat wij deze overeenkomst hebben ondertekend toen wij op zijn camping kwamen te staan.

Wat zijn nu mijn rechten/plichten?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een seizoenplaats gereserveerd op een camping. De camping is aangesloten bij de Recron. U heeft inmiddels een andere plaats geregeld en moet nu kosten betalen. Deze staan in de Recron voorwaarden maar deze heeft u niet ontvangen.

Als u een plaats reserveert sluit u een overeenkomst met de camping voor deze betreffende plaats. U bent verplicht deze na te komen.  Komt u niet, dan kan de camping u hierop aanspreken. De camping hanteert de Recron-voorwaarden. Hierin is geregeld dat u, om welke reden dan ook, kunt annuleren en ook wat de consequenties hiervan zijn. U dient een vergoeding te betalen. Hoe later u opzegt, hoe hoger de vergoeding zal zijn. De camping heeft de plaats immers voor u vrij gehouden. Als de Recron-voorwaarden niet van toepassing zijn geeft ook de wet aan dat u een overeenkomst heeft die u na dient te komen. Het verschil is dat de wet geen vaste vergoeding weergeeft. U zult dan de camping de gemaakte kosten en gederfde winst moeten vergoeden. Ik verwijs u voor meer informatie nog naar onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-de-camping/kampeerplaats-boeken/plaats-annuleren