Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

helmplicht voor Nederlandse snorfiets (spartamet)zodra deze de Belgische grens passeert

Vraag gesteld door r.clerx op 8 oktober 2015

Onlangs met een Nederlandse snorfiets de Belgische grens gepasseerd en bekeurd voor het ontbreken van een helm (€ 55,--). Op mijn wedervraag aan de verbalisant of Belgische bromfietsbestuurders in Nederland dan ook een bekeuring kunnen verwachten aangezien Belgische bromfietsen geen kentekenplicht hebben, werd geen antwoord gegeven. Deze gebeurtenis meld ik u omdat ik nergens te weten kom of een Nederlander nu wel of niet voor z'n snorfiets helmplicht bij grensoverschrijding heeft. Mede in het kader tegenwoordig van 1 Europa zou men toch kunnen verwachten dat er enige tolerantie tussen verschillende wetgevingen geregeld zou zijn. Kunt u mij nader informeren of ik mij in de toekomst aan de Belgische wetgeving moet houden of bestaat er voor Nederlanders 1 of andere ontheffingsverklaring voor het buitenland? Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,


R. Clerx
 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over een verkeersboete die u onlangs in België heeft ontvangen, vanwege het niet dragen van een helm op uw snorfiets.

Ondanks dat België en Nederland beide lidstaten van de EU zijn, maakt nog niet dat alle verkeersregels gelijk zijn. Als Nederlander dient u de geldende verkeersregels in het buitenland na te leven.

In België noemt men een snorfiets: een bromfiets klasse A. Voor de bromfiets klasse A geldt eveneens helmplicht.

Onderstaand treft u een overzicht van verkeersregels voor de brom-/snorfiets in België (bromfiets klasse A/klasse B):

Verkeersregels bromfiets
In België wordt een snorfiets een 'bromfiets klasse A' (maximumsnelheid 25 km/h) genoemd en een bromfiets een 'bromfiets klasse B' (maximumsnelheid 45 km/h).

Aanhanger
Achter een brom- of snorfiets mag een aanhangertje gekoppeld worden van maximaal 75 cm breed.

Fietspad
Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook snorfietsen hiervan gebruikmaken.
Op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h mogen bromfietsen zowel op het fietspad als op de rijbaan rijden.
Op wegen waar sneller dan 50 km/h gereden mag worden, moeten bromfietsen het fietspad gebruiken indien dit aanwezig is.

Helm
Voor zowel brom- als snorfietsers is het dragen van een helm verplicht.

Naast elkaar rijden
Het is voor brom- en snorfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Passagiers
Op een brom- of snorfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat) mits de bestuurder 18 jaar of ouder is.

Verlichting
Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Voor het volledig overzicht van verkeersregels België; raadpleeg onze site.***

Reactie van Ton van zanten:

wat zijn de normen voor een helm op een snorbrommer in Belgie,
mag het B.V. ook een wielrenhelm zijn ??