Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gevolgen reisorganisatie door vereniging

Vraag gesteld door AdEer op 1 november 2017

Het bestuur van een Reuma Patiënten Vereniging, waarvan ik lid ben, organiseert busreizen. Wij schrijven leden aan, innen het geld en zoeken een busorganisatie, die de reis verzorgt. Uit een uitzending van de Groeten van Max bleek, dat wij dan ook aansprakelijk zijn? Kunt u ons schetsen welke risico's wij lopen? Op welke wijze kunnen wij deze tot een minimum beperken, anders dan de gehele organisatie uit handen geven, want dit zal vermoedelijk tot een prijsverhoging leiden.

Antwoord van Yda

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U vraagt of u handelt als reisorganisatie bij de reizen die u aanbiedt aan de leden van uw vereniging.

Het is een zeer terechte vraag die u stelt. Als ik lees wat u doet om de reisjes te organiseren dan bent u voor de wet een reisorganisator. In de Wet op de Reisovereenkomst, een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek, staan de verplichtingen en verantwoordelijkheden van een reisorganisator en dat zijn er veel. Ik noem de belangrijkste twee.

Aansprakelijkheid
U bent aansprakelijk voor het goed uitvoeren van de reisovereenkomst en ook aansprakelijk voor alle betrokken dienstverleners. Dus als één of meer van uw reizigers een ongeluk krijgt dat te wijten is aan bijvoorbeeld het hotel of de ingeschakelde busmaatschappij dan bent u aansprakelijk voor de schade van de reiziger(s). Dit kan zeker bij letsel van een reiziger(s) hoog oplopen.

Regeling financieel onvermogen
U bent verplicht een regeling te treffen voor financieel onvermogen. Dat betekent dat u er voor moet zorgen dat als u in financiële problemen komt en de reis die door de reiziger al betaald is niet door kan gaan, de reiziger via een verzekering of een aansluiting bij de SGR zijn geld terug krijgt. Meest voor de hand liggend is dan een aansluiting bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden), maar daar zijn strenge eisen en flinke kosten aan verbonden.

Dus met al uw goede bedoelingen om betaalbare busreizen voor uw leden te organiseren, loopt u enorme financiële risico's. En ook uw reizigers lopen dus risico's die ze bij een ANVR reisorganisatie niet hebben. De enige echte oplossing is de organisatie uit handen te geven aan een ANVR reisorganisatie. De reizigers moeten dan ook rechtstreeks betalen aan de reisorganisatie.