Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autoschade verhaal bij Italiaanse verzekeraar, door mijn verzekeraar. Schade taxatie rapport is niet voldoende, willen nu factuur reparatie

Vraag gesteld door Raine op 23 januari 2017

Half jaar geleden met mijn volcasco verzekerde auto aanrijding gehad met Italiaanse auto in Italie, ik stond stil, Italiaan reed uit parkeervak achteruit tegen mijn auto. Foto's, getuigenverklaringen etc gemaakt, schuldvraag duidelijk.
Heb op verzoek van mijn verzekeraar schade laten vaststellen bij erkend schadebedrijf.
Ik heb schade niet gelijk laten herstellen, omdat ik gelijk daarmee nog andere cosmetische zaken aan de auto gedaan wilde hebben en heb dat deels in eigen beheer gedaan/ laten doen.
Mijn verzekeraar heeft het vastgestelde schade bedrag vergoed minus 1000 E eigen risico (bleek dat volgens voorwaarden van casco verzekering bij niet verhaalbare schade bij niet laten repareren een eigen risico van 1000 E van toepassing was..).
Eigen risico zou ik alsnog uitgekeerd krijgen, wanneer aansprakelijkheid door buitenlandse verzekeraar erkend was en verhaal kon plaatsvinden.
Mij verder niet druk over gemaakt, want aansprakelijkheid was overduidelijk, zou t.z.t. wel verhaald worden.

Nu 7 maanden na schade datum, krijg ik eindelijk bericht van verzekeraar (idioot lang in mijn optiek) dat door verzekeraar in Italië aansprakelijkheid erkend is en verhaal kan plaatsvinden, maar dat volgens verzekeringsrecht in het land waar de schade verhaald wordt, de schade op taxatie niet verhaalbaar is, ik een reparatie factuur met BTW moet overleggen en die heb ik dus niet..

In NL is er geen reparatieplicht en dient vastgestelde geleden schade gewoon vergoed te worden.
Kan het nu zijn dat er in Italië andere regels daarvoor gelden, dat er wel een reparatieplicht is EN een factuur overlegd moet worden om schade vergoed te krijgen?
En als dat al zo is, is deze Italiaanse regeling op mij als Nederlander met in NL vastgestelde/ getaxeerde schade van toepassing?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Vorig jaar was u in Italië betrokken bij een aanrijding met een Italiaan. De toedracht van de aanrijding was duidelijk; Italiaan aansprakelijk. Uw verzekeraar heeft de getaxeerde schade ad € 1.000,- op grond van uw casco verzekering uitgekeerd (wel eigen risico van € 1.000,- bij niet verhaalbare schade, niet reparatie schade etc.). Schade blijkt verhaalbaar, echter de Italiaanse verzekeraar stelt dat op de grond van de Italiaanse wet schade uitgekeerd wordt na overlegging factuur schadeherstel. U kunt geen factuur overleggen en vraagt welke recht hier van toepassing is.

Welk recht
Nu aanrijding in Italië plaatsvond met een Italiaanse wederpartij is het Italiaanse recht van toepassing. Indien bepaald is dat schade pas uitgekeerd wordt nadat de factuur van de reparatie overgelegd is, dan heeft u zich hieraan te conformeren.

Rechtsbijstandsverzekering
Mocht u over verhaalsrechtsbijstand beschikken, laat deze dan uitzoeken of de lezing Italiaanse verzekeraar klopt en of er niet een mogelijkheid is om bijv de getaxeerde schade minus BTW uitgekeerd te krijgen (net zoals in Duitsland).

Europees Consumenten Centrum
Mocht u niet over verhaalsrechtsbijstand beschikken, dan kan eventueel het Europees Consumenten Centrum uitkomst bieden (ECC; voor grensoverschrijdende geschillen).

Eigen risico
Voorts is het de vraag of u het eigen risico aan uw eigen verzekeraar verschuldigd bent, nu gebleken is dat de schade verhaalbaar is en de schade hersteld is. Uitgezocht dient te worden hoe een en ander in de polisvoorwaarden omschreven staat. Eventueel ben ik bereid deze specifieke voorwaarden voor u te beoordelen.

Meer informatie over aanrijdingen in Nederland en in buitenland vindt u op onze website.