Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanmaning parkeerbelasting voordat bezwaartermijn is verstreken

Vraag gesteld door Andre020 op 25 augustus 2017

In de gemeente Amsterdam wordt fanatiek rondgereden met scanauto's om vergeetachtige bestuurders te trakteren op naheffingsaanslagen parkeerbelasting. In mijn geval heb ik de parkeerapp een uur te laat aan gezet in een gebied waar het tarief 10 cent per uur is. Dat kost dan 10 cent + 38,10. Stom natuurlijk, maar het hele systeem waar je onbedoeld in terechtkomt is tenenkrommend en zwaar klantonvriendelijk.

Het valt me op dat de naheffingsaanslag tegenwoordig een betalingstermijn heeft van slechts 14 dagen.
Vraag 1: Mág dat wel en waarom zou je als gemeente burgers en bezoekers van de stad geen fatsoenlijkere betalingstermijn gunnen van bijvoorbeeld 30 dagen? Of 6 weken, gelijk aan de bezwaartermijn? Vóórdat je begint met aanmaningskosten en andere onpasselijkheden als bezwaarschriften moeten sturen over 7 euro die vervolgens standaard worden afgewezen.

Binnen 1 maand na de dagtekening wordt er al een aanmaning verstuurd met 7 euro extra aanmaningskosten. Ondanks dat de betaling en aanmaning elkaar hebben gekruist moet je die niet vergeten alsnog te voldoen, want anders volgt een dwangbevel voor 7 euro met nóg eens 39 euro betekeningskosten erbij. Daar wordt gelijk bij aangekondigd dat er beslag wordt gelegd op je bankrekening of woning als je niet subiet betaald. Met een formulier erbij waarop je je hele hebben en houden moet invullen. Dat is behoorlijk intimiderend.

Vraag 2: mág een gemeente wel een aanmaning sturen/kosten in rekening brengen terwijl de bezwaartermijn tegen de aanslag van 6 weken nog niet eens is verstreken?

Vraag 3: mag een gemeente zware incassomiddelen als een deurwaarder inzetten voor minimale bedragen (waarbij de betekeningskosten een veelvoud zijn van het openstaande bedrag) en daarbij gelijk dreigen met alle vormen van beslaglegging? Ik meen dat er een principe is dat de (zwaarte van) de gebruikte rechtsmiddelen in verhouding moeten staan met het te innen bedrag.

Ik begrijp dat vanuit de visie van een belastingambtenaar alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om de burger op te voeden. Vanuit de automobilist gezien kan het best wat klantvriendelijker. Wellicht kan er vanuit de ANWB druk worden uitgeoefend op gemeenten of op de wetgever?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen. Een antwoord volgt zo spoedig mogelijk.***

Reactie van Lisette Schreuder:

U heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Amsterdam gekregen. De betalingstermijn is 14 dagen, terwijl de bezwaartermijn 6 weken is. Bij niet betaling binnen 14 dagen wordt er een aanmaning gestuurd. U vraagt of er niet een langere betaaltermijn moet zijn en of er wel aanmaningskosten en andere dwangmiddelen mogen worden opgelegd.

Ik heb een en ander nagevraagd bij de gemeente Amsterdam. Parkeerbelasting is een belasting op aangifte. Niet betaling voor het parkeren heeft een naheffing tot gevolg. Voor de betaling van deze naheffing is een termijn van 14 dagen vastgesteld. Als niet binnen 14 dagen wordt betaald, volgt een aanmaning met aanmaningskosten.

Tegen een naheffingsaanslag kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Bezwaar schort de betalingsverplichting op. Dat betekent dat wanneer u binnen de betaaltermijn van 14 dagen bezwaar aantekent, u nog niet hoeft te betalen. Maakt u, binnen deze 14 dagen geen bezwaar en betaalt u niet, dan ontvangt u een aanmaning. Als u dan toch bezwaar maakt, dan hoeft u de naheffingsaanslag plus de aanmaningskosten niet te betalen.

Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen, moet u de naheffingsaanslag betalen plus de eventuele aanmaningskosten. U bent dus alleen aanmaningskosten kwijt als u na 14 dagen pas bezwaar maakt en in het ongelijk wordt gesteld.

Het zou praktischer zijn als de betaaltermijn gelijk loopt aan de bezwaartermijn.

Het is de gemeente toegestaan dwangmiddelen te gebruiken om openstaande bedragen te innen. Bij blijvend niet betalen, kunnen steeds zwaardere dwangmiddelen worden ingezet. In principe is de hoogte van het openstaande bedrag niet bepalend.