Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Plaats op de weg elektrische snorfiets/scooter

Vraag gesteld door H. Keller op 3 augustus 2020

Mag ik met mijn elektrische snorfiets op het onverplicht fietspad rijden? Alle elektrische snorfiet/scooter sites beweren dat dat mag, ook de fietsersbond. Ik ben verschillende keren aangesproken door veiligheidregelaars en boswachters dat het verboden is. Sinds c a 2010 schijnt er een wetsaanpassing geweest te zijn voor elektrische snorfietsen. Kunt u mij aan de wetstekst helpen/verwijzen? Ik wil graag duidelijkheid hebben.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Mag ik met mijn elektrische snorfiets op het onverplichte fietspad rijden?

Ja, u mag met uw elektrische snorfiets op het onverplichte fietspad rijden. Een snorfiets met een verbrandingsmotor mag daar ook rijden, maar alleen met uitgeschakelde motor. Dit is geregeld in art. 5, lid 3 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens).


Reactie H. Keller d.d. 5-8-2020

Graag ontvang ik ook een antwoord op onderstaande:
Ik kom op mijn elektrische snorfiets ook borden onverplicht fietspad tegen met de onderborden (snorren en brommen) verboden of (onderbord dus niet brommen). Mijn vraag is, geldt dat ook voor mijn elektrische snorfiets of mag ik daar dan wel rijden?
 

Antwoord Henny d.d. 6-8-2020

U komt ook de onverplichte fietspad borden tegen met de onderborden 'snorren en brommen verboden' of het onderbord 'dus niet brommen'. Uw vraag is of u daar met uw elektrische snorfiets dan wel mag rijden.

De onderborden zijn ter verduidelijking, maar ze maken het er niet duidelijker op. Om precies te weten wat de wegbeheerder met deze onderborden wil zeggen, zou u dit aan de wegbeheerder moeten vragen.

Zonder onderbord mag u daar rijden met uw elektrische snorfiets. Het onderbord 'dus niet brommen' is op u niet van toepassing. U mag daar rijden. Of de wegbeheerder bedoelt dat u met uw elektrische snorfiets ook niet mag snorren bij het onderbord 'niet snorren en brommen' kan ik u niet met zekerheid zeggen.

Mocht u het bord met het onderbord ‘niet snorren en brommen’ nog eens tegenkomen dan verzoek ik u vriendelijk hiervan een foto te maken en dit naar mij te sturen. Daarbij is het van belang om te weten waar het precies staat.