Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbinden koopovereenkomst

Vraag gesteld door J. Kuper op 25 augustus 2021

Speedpedelec gekocht op 22-4-2020
Sinds december 2020 na de eerste beurt en software update begint de fiets te trillen/resoneren bij bepaalde cadans.
Het best te vergelijken alsof het spatbord tegen je wiel aanloopt. Maar dan zonder geluid. De fietsenmaker ( Pronto e-bikes ) heeft eerst geprobeerd om het te verhelpen , maar niet gelukt en de fabrikant Riese Muller ook niet.  De fiets heeft tussen december en juli vaker bij de fietsenmaker gestaan dan dat ik er op gefietst heb.
De laatste keer heeft de fabrikant van de fiets het hele aandrijf gedeelte vervangen. Dus voortandwiel achter tandwiel en riem. Maar ook dit mag niet baten.
Toen ik de fiets ophaalde bij de FM vertelde ze dat het naar hun beleving minder was.
Ik gaf aan om de fiets mee te nemen en te ondervinden of dit inderdaad zo was en of ik een mee kon leven. Mocht ik er niet mee kunnen leven dan zou ik terug komen om vervolgstappen te bespreken. De trilling was net zo erg en werd ook niet minder Toen ik 2 weken later terug ging om dit te bespreken, had inmiddels geen vertrouwen meer in dat het goed zou komen. En wilde de koop ontbinden ,of een andere fiets met eventuele bijbetaling. Toen ik aankwam was het pand helemaal leeg ,alles was weg en casco opgeleverd. Ik raadpleegde de website en daar stond in dat de tot eind augustus met vakantie waren. Ik ging zelf ook op vakantie dus besloot om na de vakantie terug te komen . Op mijn vakantie kreeg ik een mail van Pronto e-bikes dat ze per 31 augustus stoppen met de bedrijfsvoering ivm ziekte eigenaar en dat we voor garantie en onderhoud direct met de fabrikant moesten wenden . Ik vraag me af of dit überhaupt mag. . Ik heb ze een mail gestuurd waarin ik uitlegde dat ik geen vertrouwen meer heb in de fiets en de koopovereenkomst wil ontbinden. En dat ik graag de mogelijkheden wou bespreken. Ik kreeg toen het antwoord van de eigenaar Daan lasseur dat ze per 31 Augustus de bedrijfsvoering stoppen en ik me tot de fabriekant moet richten. We komen er dus niet uit. Ze willen in geheel niet meewerken en trekken alle verantwoordelijkheid van zich af.

Wat kan ik  juridisch nu nog doen ?

De datum van 31 augustus is al bijna
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Ongeveer 1,5 jaar geleden heeft u een nieuwe speedpedelec gekocht bij een merk onafhankelijke e-bike winkel. Na de eerste onderhoudsbeurt en software update uitgevoerd door de verkoper, ervaart u problemen met de speedpedelec. U heeft de speedpedelec vervolgens meerdere keren ter reparatie aangeboden aan de verkoper, maar het probleem werd ook na het inschakelen van de fabrikant niet opgelost. Toen u de verdere mogelijkheden met de verkoper wilde bespreken, bleek de winkel gesloten wegens vakantie. Gister ontving u bericht dat de bedrijfsactiviteiten gestaakt worden per 1 september vanwege persoonlijke omstandigheden van de eigenaar. Voor eventuele toekomstige problemen wordt u verwezen naar de fabrikant. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en tegen wie u ontbinding van de koopovereenkomst moet inroepen.

Garantie

Op grond van de (fabrieks)garantie heeft u recht op kosteloos herstel van gebreken aan de speedpedelec die ontstaan binnen de garantieperiode en gebreken die niet waarneembaar waren bij aflevering van de speedpedelec. Een vordering tot herstel op grond van garantie kan alleen tegen de garantiegever worden ingesteld. Na de diverse herstelpogingen door de verkoper en de fabrikant wilt u echter de koopovereenkomst ontbinden. Ontbinding van de koopovereenkomst kan alleen worden gevorderd van de verkoper.

Ontbinden koopovereenkomst

U heeft een product gekocht dat na een door de verkoper uitgevoerde software update, niet meer voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. U heeft de verkoper meermaals in de gelegenheid gesteld om het gebrek te verhelpen, maar ondanks diens inspanningen is het probleem niet verholpen. In beginsel kunt u dan besluiten de koopovereenkomst te ontbinden. Het gevolg van het ontbinden van de koopovereenkomst is dat reeds gepresteerde verbintenissen ongedaan moeten worden gemaakt. In dit geval zult u de speedpedelec moeten teruggeven aan de verkoper en dient de verkoper het aankoopbedrag te restitueren.

Beëindiging bedrijfsactiviteiten

Ontbinding van de overeenkomst en de vordering tot terugbetaling van de overeengekomen en betaalde prijs kan alleen worden ingeroepen tegenover de verkoper van het product. Uit het handelsregister blijkt dat de betreffende winkel een vestging is van een rechtspersoon die elders is gevestigd. Formeel is de rechtspersoon de verkoper van de spedpedelec. Uit het handelsregister blijkt niet van staking van de activiteiten van de rechtspersoon.

Conclusie

Formeel heeft u de speedpedelec van een rechtspersoon gekocht. Dientengevolge zal de ontbinding moeten worden gericht aan deze rechtspersoon. De sluiting van één van de vestigingen van deze rechtspersoon, ontslaat de verkoper niet van zijn verplichtingen. Ik raad u aan om de verkoper (de rechtspersoon) schriftelijk nog éénmaal te vragen om een oplossing binnen een redelijke termijn en pas daarna eventueel ontbinding in te roepen. U kunt daarvoor onze modelbrieven gebruiken. Door een laatste ingebrekestelling te sturen kunt u indien dit nodig mocht blijken, bewijzen dat u de verkoper in de gelegenheid hebt gesteld het gebrek te verhelpen. Als de verkoper niet wenst mee te werken aan een oplossing of aan het ontbinden van de koopovereenkomst, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.