Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom zet de ANWB zich niet in voor handhaving plaats op de weg, met name fietsers?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 7 augustus 2019

Fietspaden moeten veiliger en daarom zijn de bromfiets en mogelijk de snorfiets ook straks van het fietspad verbannen. Met als gevolg dat er steeds meer fietsers spookrijden wat gevaarlijke situaties en irritatie oplevert. Ik fiets bijna dagelijks door de binnenstad van Rotterdam.
Wat mij het meest irriteert en wat gevaarlijke situaties veroorzaakt is het spookrijden van fietsers op het fietspad. Zeker bij kruisingen waar in tegenovergestelde richting geen verkeerslicht staat. (logisch want het is niet de bedoeling om spookrijdend over te steken). Er word zelfs spook gereden op fietsstroken.
Handhaving op telefoongebruik op de fiets is even aangescherpt maar het spookrijden is minstens net zó gevaarlijk. Waarom zet de ANWB zich niet in voor de veiligheid van de fatsoenlijke fietser die zich aan de regels wil houden? Het stikt van de handhavers maar handhaven, ho maar...... Trottoir versmallen ten behoeve voor een tweebaans fietspad zou misschien nog wel een betere oplossing zijn, om het fietsen te motiveren en veiliger te maken op het steeds drukker wordende fietspad.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt waarom de ANWB zich niet inzet voor handhaving op de plaats van de weg en dan met name bij (spook)fietsers. De ANWB erkent het probleem maar het verkeersgedrag is lastig te beïnvloeden. 

Je ziet steeds vaker fietsers tegen de richting in rijden al dan niet over het fietspad maar soms ook het trottoir. Dat komt omdat men dan niet hoeft over te steken omdat de officiële route dermate onhandig is of op een onlogische plek te liggen etc. De zogenaamde tekentafeloplossingen. Er wordt ergens een oversteek gemaakt omdat men die fietsers toch ergens in het ontwerpplan van een kruispunt of wijk kwijt moet, maar dat is in de praktijk een rare oplossing. Verkeerstechnisch valt hier nog wel wat te verbeteren door meer te denken in herkomst en bestemmingen van de fietsers (ook voetgangers trouwens; denk aan de olifantenpaadjes. Dat zijn van die platgetrapte paadjes over een grasveld omdat de wandelaar geen zin heeft om langs het grasveld te lopen maar er dwars overheen).

De meeste fietsers weten meestal wat wel en niet mag maar een fietser kiest regelmatig “de weg van de minste weerstand”. Wel kijkt hij of zij wat beter uit. Hoewel ook hierin wat verandering optreedt. Als men dagelijks tegen de richting in rijdt gaat men het normaal vinden en wordt men ook steeds brutaler. Kortom het is een mix van gemakzucht, onverschilligheid en onlogisch ingerichte fietsinfrastructuur die aan dit gedrag ten grondslag ligt. Gelukkig nog niet op grote schaal.

Er zijn al gemeentes in Nederland met tamelijk veel fietspaden die de inrichting (en vooral bebording en asstreep) hebben aangepast en er een officieel tweerichtingen fietspad van hebben gemaakt. Op zich zijn dat geen gekke oplossingen als dat mogelijk is. Kortom, we erkennen het probleem maar het verkeersgedrag is lastig te beïnvloeden. We zullen aan de redactie van de Kampioen vragen om aandacht te besteden aan het onderwerp "spookfietsen".

Mocht u bepaalde fietspaden in gedachte hebben waar u het fenomeen spookfietsen regelmatig ziet gebeuren, dan adviseren wij u deze plekken te melden bij de wegbeheerder. Waarschijnlijk de gemeente. Zij kunnen iets aan de lokale situatie doen. Want als zij niet weten waar de problemen zitten, dan kunnen ze het ook niet oplossen.