Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Loopfiets en verkeersregels

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 16 augustus 2019

Wat zijn de verkeersregels voor een zit/loopfiets?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

De verkeersregels voor een zit/loopfiets.

Bij de beantwoording van deze vraag ga ik ervanuit dat het gaat om een niet gemotoriseerde loopfiets. In dat geval bent u voor de wet gelijk aan de voetganger en dient u zich aan de regels voor voetgangers te houden.

Dit is geregeld in het RVV ( Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens) :
art. 2 RVV
1. De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn mede van toepassing op bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, indien zij van een voetpad of trottoir gebruik maken of van het ene naar het andere voetpad of trottoir oversteken.
2. De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn voorts mede van toepassing op personen die te voet een motorfiets, bromfiets of fiets aan de hand meevoeren, alsmede op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen.
3. De regels van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde kolonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.
 
art. 4 RVV 
1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad. 
2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
4. In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.