Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijrichting van fietsers op een rotonde

Vraag gesteld door Weidtje op 19 mei 2016

Bij het oprijden van een rotonde moet de automobilist rechtsaf slaan. Is het wielrijders toegestaan de rotonde in tegengestelde richting, dus linksom, te nemen?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of het is toegestaan dat fietsers op de rotonde in tegengestelde richting rijden, dus linksom.

Het fietspad is niet per definitie éénrichtingsverkeer, bij sommige rotondes is het toegestaan dat fietsers van twee richtingen komen en staat dit ook aangegeven. Bij kleinere rotondes is dit meestal niet het geval. Bij haaientanden dient u voorrang te verlenen aan bestuurders op een kruisende weg, dus ook wanneer de fietser tegen de richting inrijdt.

De fietser is volgens de Wegenverkeerswet een ‘zwakkere verkeersdeelnemer’. Fietsers behoren in het verkeer op rotondes tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers vanwege de gevaren van afslaand autoverkeer in combinatie met de verschillen in snelheid tussen fietsers en motorvoertuigen .