Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Regels op nieuwe rotondes zonder verkeerslichten

Vraag gesteld door R. van de Vliet op 11 februari 2019

Wij hebben een nieuwe rotonde in Amsterdam waardoor de verkeerslichten overbodig zijn geworden en de doorstroming is daardoor heel erg verbeterd. De fietspaden die deel uitmaken van de rotonde zijn aan beide zijden gemarkeerd door grote witte blokken en NIET voorzien van haaientanden. Heeft de fiets hier nu altijd voorrang, geen voorrang of geldt het dat degene d.w.z. fiets, auto, vrachtauto, tram, bus etc die van rechts komt voorrang heeft.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert


U vraagt zich af wat de voorrangsregels zijn met betrekking tot fietsers en rotondes.

Alles valt of staat met wáár de fietser rijdt en hoe de rotonde eruitziet. Er is een verschil tussen een fietsstrook en een fietspad: een fietsstrook ligt óp de rijbaan en is meestal van rood asfalt. Hier gelden dezelfde voorrangsregels als op de rotonde: bestuurders óp de rotonde hebben voorrang.

Een fietspad ligt náást de rijbaan. Ligt het fietspad dicht bij de rotonde (<8 meter), dan hoort het fietspad bij de rotonde en verleent afslaand verkeer voorrang aan het rechtdoorgaande fietsverkeer (rechtdoor op dezelfde weg gaat voor).

Ligt het fietspad verder van de rotonde, dan kun je de kruising met het fietspad zien als een nieuw kruispunt. Fietsers verlenen dan voorrang aan het verkeer dat van of naar de rotonde rijdt.

Meer informatie over rotondes en hun regels vindt u op onze website.