Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoeveel km moet ik minimaal kunnen fietsen op een volle accu?

Vraag gesteld door DurfTeVragen op 30 april 2018

Ik heb een nieuwe e-bike gekocht. De verkoper zei dat ik er meer dan 100 km mee zou kunnen fietsen, maar na 50 km is de accu al leeg. Mag dat?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert


U bent ontevreden over de prestaties van uw E-bike met betrekking tot de actieradius. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Factoren actieradius
Er zijn vele factoren die een sterke invloed (positief als negatief) hebben op de opgegeven actieradius. Denk daarbij aan:

- soort wegdek
- weersomstandigheden
- gewicht van de fietser zelf
- geografisch (vlak terrein of heuvelachtig)
- leeftijd van de accu
- mate van trapkrachtondersteuning
- trapkrachtsensoren
- bandenspanning

Non-conform
Als in de praktijk blijkt dat de door de fabrikant opgegeven actieradius bij lange niet gehaald wordt is de e-bike non-conform. U komt bijvoorbeeld echt niet verder dan een actieradius van circa 50 km, terwijl de fabrieksopgave 100 km is. De e-bike beantwoordt niet aan de overeenkomst als deze, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. U mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien (ex art 7:17 BW e.v.).

Als het product daadwerkelijk niet conform blijkt, heeft u op grond van de wet ( art 7:21 BW e.v.) de volgende opties:

- herstel van het gebrek aan de accu
- vervanging van de accu voor een deugdelijk exemplaar
- ontbinding van de koopovereenkomst, mits herstel of vervanging niet tot het gewenste effect leiden.

Komt u er samen met de verkoper niet uit
Mocht u met de verkoper niet tot overeenstemming komen, dan kunt u:
- uw rechtsbijstandsverzekering inschakelen
- de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie (mits de verkoper aangesloten is bij de Bovag)
- de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Kantonrechter (advocaat is hiervoor niet vereist)

Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijs ik u naar onze webpagina: 'Klachten na aankoop'.***

Reactie van Diversionrh:

Er lijken 2 waarschijnlijke oorzaken voor het afwijken van de claim van de fabrikant en de werkelijkheid:
1. de claim hoort bij een ander model accu (met meer vermogen);
2. de mate van trapondersteuning is vaak instelbaar in meerdere standen. De claim hoort bij de laagste trapondersteuning.

Indien de accu bij de fiets losneembaar is, is punt 1 het meest waarschijnlijk. Remedie is dan om de accu in te ruilen tegen een zwaardere. Let wel: de accu is het duurste onderdeel van de fiets.***

Reactie van PeterEbike:

Ook de buitentemperatuur is van invloed op de accu. Uit eigen ervaring weet ik dat.***

Reactie van Charsam:

Mensen zijn geneigd om in een te hoge versnelling te rijden, dit vraagt veel ondersteuning van het systeem waardoor de accu zwaar belast wordt. Dus terugschakelen tijdens het afremmen, in een lage versnelling wegrijden en bij tegenwind of heuvel op ook terugschakelen. Is ook nog goed voor de vetverbranding! Wat ook goed is voor het behoud van de accu is hem in huis bij kamertemperatuur op te laden en op te slaan.***

Reactie van Charsam:

Ben nog een belangrijk aspect vergeten en dat is het smeren van de ketting! Zelf heb ik om deze reden een fiets met dichte kettingkast. Ik hoor vaak het erbarmelijke gepiep en geknars van de ketting van mede fietsers met open ketting. Blijft natuurlijk ook een vies werkje en bij het op de fietsdrager tillen kan dit de kleding besmeuren, maar een niet gesmeerde ketting geeft enorm veel weerstand.