Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Groepsgrootte fietsclub

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 7 maart 2019

Hoeveel mensen mogen in groepsverband 2 aan 2 achter elkaar fietsen?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt weten hoeveel mensen in groepsverband 2 aan 2 achter elkaar mogen fietsen.
 
In de wet is alleen geregeld dat fietsers met zijn tweeën naast elkaar mogen rijden (artikel 3 lid 2 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990).  Er staat niets in over in groepsverband achter elkaar rijden.

Wel heeft men zich te houden aan artikel 5 Wegenverkeerswet. Daarin is bepaald dat het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.