Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie moet voor wie aan de kant

Vraag gesteld door Peter.Ottervanger op 13 maart 2018

Goedendag,

ik zit in een rolstoel en als ik naar de winkel ga of naar een volgend dorp gebruik ik mijn aankoppelbare handbike die ik simpel aan mijn rolstoel vast kan maken, dat maakt mij dan tot een fietser.
Ik heb geleerd dat als je een bestuurder bent, je verplicht ben om ten alle tijden uiterst rechts te rijden, dus ook als fietser ben je een bestuurder.
Vaak kom ik voetgangers tegen op de weg die links lopen, soms alleen maar ook soms met twee of drieën naast elkaar, ik heb geleerd dat een voetganger uiterst rechts of links mag lopen en indien nodig in de berm moet.
Heel vaak word er tegen mij gescholden omdat ik niet aan de kant ga, één keer heb ik het gehad met een rolschaater op van die skeelers die met hoge snelheid mij tegemoet kwam, die links reed en als waarschuwing naar mij riep dat hij een voetganger was en dat ik aan de kant moest, toen hij bij me sloeg hij mijn muts van mijn hoofd en reed snel door, uiteraard ben ik hem achterna gegaan maar kon hem niet inhalen.
Mijn vraag is, wie moet er nu aan de kant?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft zich als handbiker af we;le plaats voetgangers, skaters, etc op de weg innemen. En wie voorrang heeft wanneer beiden elkaar tegemoet komen.

De regels

Art 4 RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens)

  • 1 Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
  • 2 Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
  • 3 Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
  • 4 In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt

Art 2 lid 2 RVV
Op grond van art 2 lid 2 RVV volgeen skaters, skaters, etc de regels zoals deze voor voetgangers gelden.

Uw specifieke situatie
Wanneer de breedte van de weg en de verkeersdrukte het toestaat, dan mag de skeeler zich uiterst links op de weg begeven, waarbij u dient te anticiperen, door om de skeeler heen te fietsen.

Hetzelfde geldt voor tegemoetkomende voetgangers, met dien verstande dat de voetgangers dienen te anticperen, indien zij met z'n drieën u tegemoet komen, door in de berm te lopen, of achter elkaar op de weg. Een kwestie van geven en nemen!