Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrangsregels op kruising met "alle gelijk groen" voor fietsers?

Vraag gesteld door hansa op 15 februari 2017

In de gemeente Groningen zijn er vele door verkeerslichten geregelde kruisingen waar ook voorrangsborden (de driehoeksborden) geplaatst zijn. Bij de meeste van die kruisingen krijgen fietsers uit alle richtingen tegelijk groen. De gemeente stelt dat in dat geval een fietser van rechts altijd voorrang heeft; ik ben van mening dat bij gelijk groen de normale voorrangsborden gelden. Wat is juist? En waar ligt de verantwoordelijkheid nu de gemeente is begonnen met het plaatsen van tekst worden waarop staat aangegeven dat bij gelijk groen rechts voorrang heeft”?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de regeling van voorrang voor fietsers.

De wet regelt de wijze waarop er al dan niet voorrang moet worden gegeven. Er zijn regels, bijvoorbeeld rechts gaat voor, maar ook tekens, zoals haaientanden en borden. Vervolgens zijn er nog de verkeerslichten.

In de wet worden vervolgens ook de volgorde van al deze regels en borden geregeld. Uiteindelijk gaan lichten boven tekens, en tekens boven regels. Is er dus een (groen) stoplicht, dan gaat dit stoplicht boven de regel dat rechts voor gaat. De u gegeven voorlichting is dus niet juist.***

Reactie van hansa:

Op zich ben ik blij met het antwoord van Annemieke. De gemeente Groningen gaf in een gesprek aan dat hun juridische afdeling dit heeft uitgezocht en dat hun stellingname de juiste is (rechts gaat voor, ongeacht de bebording). Mijn laatste vraag blijft over verantwoordelijkheid van de gemeente blijft, aangezien die diverse kruispunten van extra tekstborden heeft voorzien: "NIEMAND HEEFT VOORRANG ALS ALLE FIETSERS TEGELIJK GROEN KRIJGEN. Geef elkaar dus de ruimte bij het oversteken." www.groningenfietsstad.nl (hoofdletters overgenomen)***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

De situatie die u beschrijft lijkt mij ongewenst en verwarrend. Ik heb uw vraag voorgelegd aan onze verkeersdeskundige. Zodra ik antwoord heb laat ik het u weten.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Onze deskundige heeft als volgt geantwoord:

"Op zich is het mogelijk dat een gemeente zo’n regeling instelt. Soms moet men iets nieuws proberen.

Als de verkeerslichten niet onderscheidend zijn voor de verschillende richtingen (ze staan uit of alles is groen) dan val je terug op de voorrangsregel die daaronder ligt (de borden en haaientanden).

Toch is ook dat niet erg duidelijk. Als je, als fietser, aan komt rijden en het licht staat voor jou op groen, dan zul je geneigd zijn door te rijden, ongeacht of er haaientanden staan of niet. Daar let je in zo'n geval niet op. Dat doe je ook niet als de richtingen zoals gebruikelijk, achtereenvolgend geregeld zijn. Je hoeft als willekeurige verkeersdeelnemer niet te weten hoe die verkeersregeling in elkaar zit.

Dat kan dus conflicten geven als iemand meent dat hij voorrang heeft ogv de borden en haaientanden en een ander heeft dat niet in de gaten.

In de wet staat dat je nooit voorrang mag nemen maar dat je voorrang moet krijgen. En dat is ook waarom je altijd voorzichtig moet zijn op kruispunten.

In de praktijk zal dit soort situaties geregeld worden door een goed samenspel, kijken naar elkaar, beetje inhouden, beetje versnellen, etc.

Als het tot een ongeval leidt zal er teruggegrepen worden op de formele kant van de zaak: de borden en de haaientanden. Maar ook dan kan ik me voorstellen dat er van een schulddeling sprake zal zijn vanwege het feit dat je geen voorrang mag nemen en dat je rekening moet houden met het bijzondere karakter van deze specifieke situatie."

Al met al mag het dus wat de Gemeente doet, maar het zaait wel verwarring. Ik ben dan ook van mening dat dit niet een wenselijke situatie is. Het lijkt me zinvol om dit bij de Gemeente op de kaart te zetten. Wel is het inderdaad zo dat voorrang moet worden verleend. Bij groen licht ben je echter zeker geneigd door te rijden en dus kan dit de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden.***

Reactie van hansa:

Dit soort "oplossingen" is mij te gevaarlijk. Ik ga wel lopen, of pak de auto. Bedankt voor het antwoord.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Dat kan ik mij voorstellen. Een discussie met de Gemeente lijkt mij nog steeds zinvol.