Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Beste mensen, hierbij een vraag over fiets-verkeersregels en juridisch

Vraag gesteld door irritatiecommunity op 12 november 2018

In A'dam woon ik vlak naast het Vondelpark, kom er dagelijks doorheen gefietst. Park heeft een 'aparte openbare status'. Op een bord bij de grote ingangen staat: fietsen toegestaan op de asfaltpaden. Asfaltpaden gelden er blijkbaar niet als 'fietspad'. Gelden er dan wel de gewone verkeersregels, zoals: rechtshouden, verkeer van rechts voorrang geven etc ?? Op een zekere plek, bij een t-splitsing, wordt het brede asfaltpad in tweeën gedeeld door een haag. Zijn we daar verplicht rechts te houden op de rechterbaan? Een paar zomers geleden kwamen er plots meer -en vaker mobiele snackkarretjes in het park staan. Op twee plekken, beiden een driesprong, hebben de uitbaters de gewoonte om volledig op het asfalt, soms op de grens tussen asfalt en grindpad(voetpad) te gaan staan, met het verkoopluik richting asfalt. De rij klanten stelt zich er op dwars over het geasfalteerde fietspad. Ik herhaal: de rij wachtende staat dwars over het fietspad. In de loop de maanden weleens agenten en/of handhavers aangesproken. Die zeggen het wel een rare situatie te vinden maar kunnen niks doen, want 'karretje staat in het openbare park en niet op het fietspad'. Vertegenwoordiger van het betreffende stadsdeel(Zuid) bevestigd dat verhaal, en ze willen geen geboden opleggen, borden plaatsen, hekken neerzetten, koorden spannen of lijnen schilderen. Situatie blijft zo. Goed, en dan gebeurt er iets vervelends bij zo'n snackkar voor de deur. Politie erbij en ambulances. Iemand haalt er juridies advies bij, misschien wel een gehaaide letselschadeadvocaat. Wat gaat de rechter dan zeggen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of de verkeersregels (RVV) ook in een openbare park (Vondelpark) van toepassing zijn.

Ja, de algemene verkeersregels - als rechts houden, verkeer van rechts heeft voorrang - zoals vermeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn ook van toepassing in een openbaar park, alwaar onder meer een separaat voet- en fietspad loopt.

Vergunning
'Een snackkar' heeft een gemeentelijke vergunning nodig voor het mogen uitventen van haar waar. In de vergunning zullen voorschriften zijn opgenomen, ten aanzien het te verkopen waar, plaats in het park (voet- fietspad of op de eg), verkooptijden, etc.

U zou om inzage kunnen verzoeken van de vergunning van de snackkar zoals deze door de gemeente verstrekt is.

Gevaarzetting
Mocht naar uw oordeel de snackkarren dusdanig geplaatst zijn, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, dan zou u de gemeente daarop kunnen wijzen en verzoeken deze onveilige verkeerssituaties op te heffen. Mocht u bij de gemeente geen gehoor krijgen voor u eventuele klachten, dan kunt u uw klacht vervolgens voorleggen aan de Gemeentelijke Ombudsman.