Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

voorrang fietsers?

Vraag gesteld door Sylvia N-G op 29 september 2016

Ik heb een: Vraag
Met betrekking tot: Auto/Verkeer
Over het onderwerp: Overige vragen auto/verkeer
Bericht: Buiten de bebouwde kom van mijn dorp is er op een provinciale weg een inrit naar een fabriek. Langs die weg loopt een vrijliggend fietspad. Nu moeten fietsers Voorrang geven aan afslaand verkeer naar die fabriek, terwijl ik altijd geleerd heb: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Bij navraag krijg ik het volgende antwoord: • De Provincie hanteert de regel dat de fietsers geen voorrang hebben op wegen buiten de bebouwde kom(landelijke richtlijn).
Is dat een juiste weergave?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert


U vraagt zich af of het geoorloofd is dat een provincie - buiten de bebouwde kom - een situatie in het leven roept - inrit fabriek - waarbij doorgaand fietsverkeer voorrang dient te verlenen aan afslaand verkeer naar de fabriek.

In de ontwerprichtlijnen van wegen staat dat buiten de bebouwde kom de fietspaden ter hoogte van zijwegen uitgebogen moeten worden en dan het liefst op een afstand van minimaal 10 à 15 meter van de hoofdrijbaan aangelegd moet worden. De voorrang wordt dan zodanig geregeld met borden en haaientanden dat de fietsers voorrang moeten verlenen aan verkeer op de zijweg. Binnen de bebouwde kom wordt juist vaak gekozen om het fietspad zo’n 5 meter van de hoofdrijbaan te leggen waarbij dan aan de fietsers voorrang verleend moet worden.

Het is dus vooral ook een vormgevingskwestie. Als de fietspaden dicht bij de weg liggen, hoort dit fietspad bij die weg en moet afslaand verkeer altijd al voorrang verlenen aan de fietsers.

In de gestelde vraag gaat het om een uitrit van een fabriek: bij uitrit dient in principe het verkeer van de fabriek voorrang te verlenen aan al het verkeer inclusief voetgangers. Als de fabriek en bijvoorbeeld de hekken van het fabrieksterrein op een behoorlijke afstand van de weg liggen, kan de wegbeheerder er voor kiezen om de uitrit toch als gewone zijweg aan te leggen. Het hangt van de plaatselijke omstandigheden af wat er mogelijk is en wat wenselijk is. De genoemde afstand, het aantal(vracht) auto’s dat gebruik maakt van de inrit etc.***

Reactie van Sylvia N-G:

Blijft uw antwoord hetzelfde als de uitrit wel voorrang moet verlenen aan het verkeer op de hoofdrijbaan, en daarmee het fietspad ook een voorrangsweg is ? Dit nl. wel het geval! En geldt uw antwoord in de tweede alinea over de ontwerprichtlijnen niet enkel voor een gelijkwaardige kruising van hoofdrijweg en zijweg?***

Reactie van David Sjoer:

De ontwerprichtlijnen worden niet altijd gevolgd. Hoe de voorrang hier precies is geregeld hangt dus af van de exacte situatie.

Als er sprake is van een uitritconstructie (van belang is of de weggebruiker aan de hand van de vormgeving de situatie direct als uitrit herkent), dan moet het verkeer van de fabriek inderdaad voorrang te verlenen aan al het verkeer inclusief voetgangers (mits de voorrang niet met verkeerstekens is geregeld).***

Reactie van Sylvia N-G:

De voorrang is weliswaar met borden geregeld, maar mijn vraag gaat erover of het terecht is dat de uitrit de voorrrang op fietsers krijgt, en daarna wel voorrang aan het verkeer op de doorgaande weg moet verlenen.
Ik vind het van de zotte!

S. Nieuwkamp

Heeft U behoefte aan een foto van de situatie ter plaatse?***

Reactie van David Sjoer:

Ja hoor, u kunt deze naar ons e-mailen: experts@anwb.nl.