Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Speedpedelec

Vraag gesteld door Albert Volkerink op 24 april 2018

Wat is het standpunt van de ANWB over het verplicht op de rijbaan fietsen van de speedpedelec binnen de bebouwde kom?

Antwoord van Frank

Antwoord van Frank

ANWB Expert
Wat zegt de ANWB over speed pedelecs?

De ANWB vindt de speed pedelec een interessant vervoersmiddel. Het kan een goed alternatief zijn voor forensen die met de auto dagelijks 15 tot 40 kilometer naar hun werk afleggen.

Veiligheid
Uiteraard moet ook de veiligheid van de andere fietsers op het fietspad gewaarborgd zijn. Sinds 1 januari 2017 behoort de speedpedelec tot de bromfietsen en mag hij daarom alleen op de rijbaan en op de gecombineerde fiets/bromfietspaden rijden. Ook daar moet goed worden toegezien op een veilig samenspel tussen speed pedelec-gebruikers en het andere verkeer.

Snelheidslimiet fietspaden
Probleem is dat de speedpedelec op de rijbaan hinderlijk is voor het gemotoriseerde verkeer omdat hij niet voldoende kan mengen vanwege de lagere snelheid die meestentijds gereden wordt. De speedpedeleccer zal op drukke wegen niet graag op de rijbaan rijden omdat hij dat te gevaarlijk vindt (aldus SWOV onderzoek). Op het fietspad is hij juist hinderlijk voor de overige, langzamer rijdende fietsers (bijvoorbeeld ouder met jong kind, dat leert fietsen). Ook voor de speedpedeleccer zelf is het op het fietspad gevaarlijk vanwege de hogere snelheid, die verkeerd ingeschat wordt door afslaand en oprijdend verkeer van en naar zijwegen. Een snelheidslimiet op de fietspaden van 25 km/uur zou voor het toelaten van de speedpedelec op het fietspad mogelijk een oplossing kunnen bieden.