Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie geschil

Vraag gesteld door Zitligtandem op 8 augustus 2017

Wij zijn in bezit van een deelbaren zitligtamdem (Pino hase).
Bijna 5 jaar geleden aangeschaft bij Maia fiets de officiële Hase dealer.

Daarvan is 21 juni het frame gebroken (de las volledig afgescheurd).
Hase is alleen bereid het gescheurde deel van het fame te vergoeden.
Omdat wij volgens hase na de aanschaf een registratie formulier hadden moeten opsturen.
Hebben we geen recht op garantie, en is het vergoeden van het frame te danken aan de coulance van Hase.
Wij hebben nu 800 euro moeten betalen voor het ombouwen en het voorste deel van het frame.
Voor een constructie fout. Wat volgens verschilende Hase dealers komt dit probleem vaker voor.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een deelbaar zitligtandem van Hase. Echter, na vijf jaren breekt het frame. Omdat u het nagelaten hebt om een registratieformulier toe te sturen hebt u geen garantie waardoor Hase alleen het gescheurde deel van het frame wilt vergoeden. Andere Hase dealers geven aan dat het hier gaat om een constructiefout en het een bekend probleem betreft.

De tandem bezit niet de eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn. Van een dergelijke fiets hoeft u niet te verwachten dat u in een tijdsbestek van vijf jaren het frame moet laten herstellen, met alle ongemakken van dien. Er is hier sprake van non-conformiteit (wettelijke garantie).

Bij de beantwoording van deze vraag ga ik er vanuit dat u voor dit probleem de verkoper (Maia fiets) hebt aangesproken en dat die ook over is gegaan tot het ombouwen van het voorste deel van het frame. Dat is immers uw contractspartij waar u uw rechten kunt afdwingen en niet bij Hase.

Omdat er sprake is van zogehete non-conformiteit hebt u recht op correcte nakoming. Dat houdt in uw geval in dat u recht hebt op herstel van het frame. Dat mag overigens niet voor ernstige overlast zorgen voor de koper. U had immers in beginsel dit gebrek niet mogen verwachten.

In onderhavig geval kan gezegd worden dat het feit dat de fabrikant € 800, - uit coulance wenst te vergoeden, terwijl de totale schade meer bedraagt, aangemerkt zou kunnen worden als ‘overlast voor u als koper’. Daar hoeft u dus geen genoegen mee te nemen.

Indien u er niet uitkomt met de verkoper kunt u in dit geval niet naar de Geschillencommissie. Zij zijn immers niet (direct) aangesloten.

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt kunt u die hiervoor inschakelen of hiervoor naar de rechter stappen.