Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat te doen als tegenpartij niet reageert?

Vraag gesteld door motorpech op 3 februari 2017

Op 3 jan. j.l. ben ik als fietser door en automobilist aangereden. Ik reed rechtdoor en zij kruiste mijn weg en is schuldig. Gaf ze ook toe. Gevolg: fiets ernstig beschadigd + dikke knie. Zij had geen Europees schadeformulier. Na veel moeite heeft ze mijn schadeformulier op zondag 29 januari meegenomen om in te vullen. Ik heb haar aansprakelijk gesteld, de offerte van de reparatie in de bus gedaan, maar verder weet ik niets. Op mails: geen reactie; op telefoon: beloftes.
Wat nu?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft schade na een aanrijding waarbij u als fietser bent aangereden door een auto. De tegenpartij reageert niet op uw berichten.

Elke auto is verplicht verzekerd voor schade die door deze auto aan anderen wordt toegebracht, de zgn WA verzekering. U kunt de WA verzekering van de auto rechtstreeks aanspreken. Daar is geen toestemming van de automobilist voor nodig. Deze verzekering is verplicht uw schade in behandeling te nemen. Als u wel het kenteken van de auto heft, maar niet de verzekeringsgegevens, dan kunt u deze navragen bij uw eigen verzekering of de politie.

Hoe u vervolgens kunt handelen om uw schade na een aanrijding te verhalen vindt u op onze website.

Er is in de wet bovendien een speciale regeling die bepaald hoe de schade wordt geregeld als er een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen een fietser/voetganger en een motorrijtuig. De wet beschermt hiermee de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers. Hierbij wordt in elk geval een deel van de schade altijd vergoed aan de fietser/voetganger, los van de vraag wie er een verkeersfout heeft gemaakt. Ook voor deze regeling verwijs ik u naar onze website.***

Reactie van Wim3:

Hoe lang mag het duren voor de verzekeraar van de auto reageert? Ik ben drie weken geleden als fietser aangereden, met flinke schade aan mijn fiets, heb een schadeformulier ingevuld en daarna niets meer gehoord van de verzekeraar. Hoe veel geduld moet ik hebben voor ik de automobilist zelf een brief ga sturen?
Kan ik ondertussen mijn fiets laten repareren of moet ik wachten op de eventuele expert van de verzekeraar?***

Reactie van Marika Oliviera:

U vraagt zich af binnen welke termijn de verzekeraar van de wederpartij reageert.

Er is geen termijn vastgesteld waarbinnen een verzekeraar dient te reageren. Ik adviseer u om contact op te nemen met de tegenpartij om te vragen of de kwestie al in behandeling is genomen door de verzekeraar. Ook is het verstandig om te vragen naar welke verzekeringsmaatschappij het betreft. U zou zich namelijk tot die maatschappij kunnen richten voor verdere vragen hieromtrent.

Het is gebruikelijk dat indien er schade is aan uw fiets de omvang van die schade eerst bepaald dient te worden door een expert. Naderhand kan er overgegaan worden tot een reparatie.***

Reactie van motorpech:

Schade op 3 januari. Uiteindelijk is de zaak opgelost. Maar de verzekering van de tegenpartij neemt de zaak pas in behandeling als de veroorzaker van de schade dit meldt aan de maatschappij. Gelukkig gaf de tegenpartij haar telefoonnummer. En via-via kwam ik terecht bij de verzekeringsmaatschappij, die uiteindelijk een calculatie maakte (onvoldoende volgens de fabriek) van de schade. Echter: ik was dermate aangedaan, dat mijn zoon uiteindelijk de volledige schade heeft weten te verhalen.
Conclusie: Neem kenteken op, naam, adres en telefoon van de veroorzaker en vraag bij welke maatschappij hij/haar verzekerd is. Beter is: neem een rechtsbijstandsverzekering. (had ik niet)