Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Sparta nieuwe accu presteert heel weinig

Vraag gesteld door Marieke18 op 12 oktober 2016

Ik heb een 400w accu bij een nieuwe Sparta elektrische fiets gekocht. Het schema bij aankoop voor actieradius gaf aan dat je er tussen de 40 en 90 km mee kon fietsen. Vanaf het begin presteert de accu op 44 km en niet meer. Sparta wil de accu niet omruilen want het valt binnen het schema. Hoe reëel is het als klant te mogen verwachten dat een nieuwe accu bij een nieuwe fiets niet zo laag scoort? Als er 90 mee te behalen is en is berijd de fiets goed, wat mag je dan in alle redelijkheid verwachten? Sparta en dealer verwijzen naar elkaar en willen geen nieuwe accu leveren. Zij voldoen aan de specificatie zeggen ze. Klopt dit en hebben hier meer kopers last van?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een nieuwe accu gekocht voor uw elektrische fiets. U zou daarmee 40 tot 90 km mee kunnen fietsen, maar de accu presteert maar tot 44 km.

Factoren actieradius

Er zijn vele factoren die een sterke invloed (positief als negatief) hebben op de opgegeven actieradius. Denk daarbij aan:

  • soort wegdek
  • weersomstandigheden- gewicht van de fietser zelf
  • geografisch (vlak terrein of heuvelachtig)
  • leeftijd van de accu
  • mate van trapkrachtondersteuning
  • trapkrachtsensoren
  • bandenspanning

Als in de praktijk blijkt dat de door de fabrikant opgegeven actieradius bij lange niet gehaald wordt is de e-bike non-conform. U komt bijvoorbeeld echt niet verder dan een actieradius van circa 40 km, terwijl de fabrieksopgave 100 km is.

In uw geval is er een opgave van 40 tot 90 km en wordt deze opgegeven radius wel gehaald.

De e-bike beantwoordt niet aan de overeenkomst als deze, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. U mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien (ex art 7:17 BW e.v.).

Als het product daadwerkelijk niet conform blijkt, heeft u op grond van de wet ( art 7:21 BW e.v.) de volgende opties:

  • herstel van het gebrek aan de accu
  • vervanging van de accu voor een deugdelijk exemplaar
  • ontbinding van de koopovereenkomst, mits herstel of vervanging niet tot het gewenste effect leiden.


***

Reactie van Marieke18:

Beste David, dit standaard antwoord kreeg ik ook van Sparta zelf natuurlijk. Staat op diverse sites. Daar heb ik nu niets aan. Ik heb een rijschema bijgehouden met weersomstandigheden, routes, mij gehouden aan opschakelen en goed opladen. Heb je wellicht een betere suggestie als ANWB hoe dergelijke zaken met Sparta of de dealer beter zijn aan te pakken. Ik voel mij bekocht en bedonderd. Het is een hoop geld voor een nieuwe fiets en accu. Ik wil degene die 90 km haalt met deze zelfde accu graag ontmoeten. Wat doet de ANWB met dit soort praktijken. Ik heb nu al meerdere klachten gelezen over Sparta en haar houding. Ik moet zeggen dat de dealer zich er ook prima achter verschuild. Graag dus een meer in depth advies als dat kan.***

Reactie van David Sjoer:

Het probleem is dan ook dat er door de fabrikant is opgegeven dat de actieradius 40 - 90 km bedraagt, en als u 44 km haalt, dan komt dat overeen met wat is opgegeven.

Ik snap natuurlijk dat u bedoelt dat er bij de meest gunstige omstandigheden dan 90 km gehaald zou moeten worden, maar juridisch gezien is het met deze radius niet zomaar een ondeugdelijk product.

U kunt nog overwegen de accu te laten testen door een specialist. Deze kan uitlezen of de accu wel voldoende werkt.***

Reactie van Marieke18:

Beste David, dat is al 2x gedaan. Komt uit op 44. Ik zou graag een case willen maken over wat je normaliter van een nieuw product mag verwachten. Ook omdat Sparta het schema zelf later heeft bijgesteld benadrukt dit dat ook zijzelf de eerdere meetgegevens niet kunnen nakomen. Op basis hiervan heb ik gevraagd om zonder al te veel bijbetalen een 600W accu te mogen kopen. Dat slaan ze ook af. Niet elke accu presteert even goed. Enige coulance van zowel Sparta als de dealer (meerwaarde van niets dus koop vooral de goedkopere versie rechtstreeks op internet) is in deze niet te vinden. Vanaf nu gaat het alleen maar naar beneden met het max. gebruik van de accu. Ik kan er maar 2 uur mee fietsen ipv bv de 4,5 uur die er schijnbaar ook mee gehaald kan worden. Hier moeten toch veel meer mensen last van hebben?