Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

gevaarlijke wegversmalling voor fietsers

Vraag gesteld door Ejgill op 11 november 2018

De Schelmseweg in Oosterbeek is een belangrijke verbinding tussen Oosterbeek en de Amsterdamseweg (N224) en trekt veel verkeer, zowel auto's als fietsers (woon-werkverkeer en scholieren). De weg is smal (6 meter breed tussen de stoepen), en is een paar jaar geleden ingericht als 30-km weg. De bewoners wilden geen drempels of plateau's, daarom heeft de gemeente gekozen voor wegversmallingen waar de fietsers buitenom worden geleid op een fietsstrookje van 130 cm breed tussen het paaltje en de stoeprand. Het gevolg is dat fietsers regelmatig klem worden gereden als een auto op het laatste moment toch naar rechts uitwijkt op een tegenligger voor te laten gaan. Dat levert met enige regelmaat voor fietsers een gevaarlijke situatie waarbij ze soms een noodstop moeten maken omdat een auto hen passeert en op het laatste moment ineens naar rechts uitwijkt. Zie bijlage voor meer informatie en foto's. (Ik zie niet hoe ik de bijlage kan toevoegen aan dit bericht).

Wat zijn jullie ideeën over de door de gemeente gekozen oplossing?
Kunnen jullie mij ondersteunen om de gemeente te overtuigen dat veiligheid van fietsers en fietsende scholieren echt belangrijk is? Tot nu toe lukt het mij niet om de gemeente te overtuigen dat dit type wegversmalling op zo'n smalle en drukke weg gevaarlijk is. Welke andere oplossingen zijn er mogelijk, en hoe kan ik de gemeente het beste ondersteunen om te kiezen voor veiligheid ondanks de weerstand van omwonenden tegen drempels. De gemeente loopt vast op haar wens om de snelheid te verlagen tot 30-km. Zij denkt dat dat alleen kan door drempels of wegversmallingen.

Antwoord van Frank

Antwoord van Frank

ANWB Expert

Het is inderdaad een probleem met de huidige oplossing in de Schelmseweg dat fietsers in de knel kunnen komen bij de versmallingen. Dat is sowieso een voor de hand liggend gevolg van het feit dat de weg wordt versmald. Drempels en plateaus zouden dat kunnen voorkomen maar we begrijpen dat de bewoners dat niet willen. Toch kan de versmalling op een iets andere manier worden vormgegeven die – hoewel ingrijpender – ons inziens minder negatieve gevolgen heeft.

Hierin is er een versmalling gemaakt met meer volume/breedte. Zie bijlage. De versmalling wordt gecreerd door een verhoging die ong 1.50 m breed is. Er resteert één rijstrook van ongeveer 3 m, bestemd voor autoverkeer in twee richtingen dat dus om en om door kan gaan. Ook het fietsverkeer rijdt over deze strook in één richting . Er resteert dan ong 1.50 voor de fietsstrook (in tegenovergestelde richting). Daardoor ontstaan er minder twijfelsituaties. Door de plaats is het ook logischer welk verkeer in principe moet stoppen. Dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren op de fietsstrook maar het zal minder abrupt gebeuren omdat er minder getwijfeld hoeft te worden. Deze min of meer natuurlijke voorrangsregeling kan nog ondersteund worden met borden zodat ook wettelijk bepaald wordt wie wel/geen voorrang heeft.

Ton Hendriks
Verkeersdeskundige ANWB***

Reactie van Ejgill:

Het tekeningetje is me niet helemaal duidelijk. Ik mis een verklaring van de letters, en er staan bomen ingetekend op de fietstrook. Het gestippelde deel, vermoedelijk bedoeld voor fietsers, is wel erg smal (als ik de tekening goed lees, dan lijkt het slechts 60 cm breed). Bovendien gaat het niet om een kruispunt, zoals de tekening suggereert, maar om een wegversmalling in een kruisingsvrij deel van de weg. Het lijkt me ook bepaald niet veilig als fietsers bij het naderen van het obstakel plotseling tussen de auto’s moeten gaan rijden.

Ik verbaas me over de vanzelfsprekendheid waarmee de veiligheid van fietsers vaak als sluitpost wordt gezien zodra er ruimtelijke beperkingen of belangen van omwonenden een rol spelen. Dat lijkt bij de voorgestelde oplossing ook het geval. Ook de CROW laat bij richtlijnen voor veilige fietsvoorzieningen te veel ruimte om fietsonveilige oplossingen te bedenken. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden van de invloed op fietsveiligheid en fietscomfort van verschillende manieren om de snelheid van auto’s af te remmen.