Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aantal roetdeeltjes nieuw roetfilter

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 20 maart 2024

Ik heb een Mazda5 diesel uit 2011 waar twee jaar geleden door de dealer een nieuwe motor in gezet is. Sindsdien hadden we last van diesel- of uitlaatstank in de cabine, uiteindelijk bleek door lekkende injectoren.

Bij de laatste APK (km-stand rond de 250.000) bleek dat de deeltjes-uitstoot de norm ruimschoots overschreed (4 miljoen!) en moesten we het roetfilter laten vervangen, maar nog steeds vind ik de uitlaatgassen veel erger stinken dan eerst het geval was.

Het nieuwe roetfilter laat alsnog 200.000 deeltjes door, wat me vrij veel lijkt. Is dat normaal voor een  nieuw filter?
En klopt het dat onze auto omdat hij uit 2011 is ipv 250.000 vier keer zoveel zou mogen uitstoten?
Ik hoor graag hoe u daar tegenaan kijkt, want  ik maak me er toch enigszins zorgen over.

Hartelijke groet,
Dorien Merckens (partner Ton Postema)

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Uw Mazda 5 laat ondanks een nieuw roetfilter nog altijd veel roetdeeltjes door. Bovendien vindt u nog altijd dat de uitlaatgassen nadrukkelijk stinken.

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor dieselauto’s met een door de fabrikant gemonteerd roetfilter de permanente eis dat het roetfilter goed dient te functioneren. De goede werking van het roetfilter wordt hierbij gecontroleerd door meting van het aantal roetdeeltjes in de uitlaat met een deeltjesteller. Hiervoor geldt een norm van 1.000.000 deeltjes per centimeter en voor dieselauto’s met een af-fabriek roetfilter. De norm van 250.000 deeltjes voor de jongere generatie is destijds in het APK reglement tóch niet opgenomen. Die norm is dus gelijk getrokken.

Bij het niet halen geeft het roetfilter vervangen/reinigen vrijwel altijd wel het gewenste resultaat maar waarbij wel belangrijk is dat de motor zelf geen overmatige roet produceert; een nieuw of gereinigd filter gaat in dat geval slechts kort mee. Een goede diagnose is hierbij noodzakelijk om herhaling te voorkomen. Dat lijkt me in uw geval ook méér dan relevant, omdat de uitstoot met het huidige nieuwe filter betrekkelijk ruim is voor een schoon en fris exemplaar. Uiteindelijk zou je mogen verwachten dat pakweg rond de 5.000 roetdeeltjes het filter verlaat en duidt de huidige score toch wel nadrukkelijk op een motorisch of brandstofsysteem gerelateerd defect. Dat verklaart wellicht ook de nadrukkelijke geur van uitlaatgassen dat vervolgens weer duidt op géén goede verbranding van het mengsel en wellicht ook een hoger brandstofverbruik dan normaal haalbaar.

Ik deel daarom uw bezorgdheid en heb ik de indruk dat er nooit een concrete en duidelijke diagnose is gesteld. Er lijkt toch méér aan de hand te zijn dat een verzadigd roetfilter gezien de huidige roetopbrengst. Misschien dat u in samenspraak met uw garage kunt kijken of een dieseldiagnose specialist in de regio misschien de vinger op de goede plek weet te krijgen. Dieseltechniek is voor de meer universele garage vaak onvoldoende in detail hun werkgebied en specialisme om daadwerkelijk tot een definitieve diagnose te komen. Anders is de kans immers groot dat bij de volgende APK wéér het filter tot afkeur leidt.

 

Reacties

A. Posteman

Auteur - 23 maart 2024

Hartelijk dank voor uw antwoord.  
Om te beginnen wil ik zeggen, dat ik een heel prettige garage heb (Mazda dealer) die al meerdere malen naar het probleem heeft gekeken de afgelopen jaren en ook een aantal keren reparaties heeft uitgevoerd waar ze niks voor in rekening gebracht hebben. Service dus prima.

Het gedoe met de stank in de cabine dateert van voor de nieuwe motor. (Die er twee jaar terug gratis in gezet is, toen nog geen 20 duizend km na het vervangen van de distributieketting deze onderweg gebroken is met motorschade tot gevolg).

We hadden de jaren ervoor steeds ellende gehad met de injectoren en die successievelijk alle vier laten vervangen. Daarna ontstond het stankprobleem.

Na meerdere onderzoeken en testen kwamen ze erachter dat een van de injectoren bleek te lekken, doordat hij er scheef ingedraaid zat, werd mij verteld. Die hebben ze gedemonteerd, gereinigd en teruggeplaatst. Kort daarop kwam het probleem weer terug.
Is het overigens überhaupt mogelijk een injector scheef in te draaien? Zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor de schroefdraad, zowel van de injectoren als die in de motor?
De gebruikte injectoren zijn in de nieuwe motor opnieuw ingedraaid.  Ik hoopte met de nieuwe motor ook van de stank af te zijn, maar helaas. Opnieuw werd geconstateerd dat er iets lekte bij een injector en er zou een pakking  voor besteld worden.
Tegelijkertijd bleek bij die beurt en APK dat de uitstoot veel te hoog was. Het roetfilter regenereren leverde geen soelaas, dus toch maar besloten tot de kostbare reparatie van vervanging daarvan. Om de kosten enigszins te beperken werd de mogelijkheid geboden voor een niet-merkonderdeel te kiezen.

Toen het nieuwe roetfilter erin zat, bleek de stank erger dan ooit. Men ontdekte toen, dat onder de motorkap ter hoogte van de turbo dieseldampen naar boven kwamen.  Het bleek dat het gebruikte roetfilter niet helemaal lekker aansloot op de rest en er een verlenging van een paar cm nodig was. Ook dat is weer kosteloos gerepareerd.

De lucht in de cabine is nu gelukkig eindelijk verholpen. De uitlaatgassen echter vind ik nog steeds verschrikkelijk stinken. Vandaar dat ik bij de garage geïnformeerd heb naar de hoeveelheid uitstoot, omdat ik verwacht had dat je met een nieuw roetfilter geen hinderlijke geur meer zou ruiken.
Volgens mijn garage is bij een motor met technologie uit 2011 een score van 200.0000 heel normaal en bereik je die 5000 alleen met een nieuw roetfilter in de nieuwere modellen.  Hebben ze daar en punt? Of zou dit nieuwe roetfilter - zoals u ook in uw antwoord formuleert - echt beter moeten presteren?
Ik voel me zo langzamerhand een zeur worden met deze auto, maar ja....  het duurt ook wel erg lang voor alle problemen verholpen zijn.

Jos

ANWB Expert - 27 maart 2024

Gezien het technische verleden van deze auto en de huidige stand van zaken, denk ik niet dat het inmiddels 'gezeur' is van uw kant. Het is weliswaar een redelijk gedateerde diesel maar wél van de generatie Euro 5. Voor deze emissieklasse geldt echter al een zéér geringe fijnstofuitstoot en vind ik de huidige score van het roetfilter, zeker i.c.m. met de nadrukkelijke stank van uitlaatgassen, toch echt nog wel een reden om argwanend te zijn. Dat er een nieuwere generatie diesel bestaat met nóg schonere uitlaatgassen klopt wel, maar dat heeft met name betrekking op de uitstoot van stokstofoxide (NOx) en niet zozeer de roetproductie.