Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is keuring CNG installatie verplicht?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 12 januari 2024

Moet een cng installatie gekeurd worden? Om de hoeveel tijd moet dit? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Wat is de consequentie als je niet laat keuren? ik doel op de CNG installatie in de auto. In dit geval een Skoda Citigo van 2014 die door de fabrikant van een CNG installatie is voorzien.

Antwoord van Pieter

Antwoord van Pieter

ANWB Expert

U vraagt of de CNG installatie van de auto ook periodiek gekeurd dient te worden.

Het antwoord hierop is kort en bondig; ja.
De Europese norm ECE R110 voor aardgasvoertuigen, -installaties en -componenten schrijft voor dat aardgastanks na productie minimaal één maal per vier jaar visueel geïnspecteerd moeten worden. Deze inspectie moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde organisatie en inspecteur, aan de hand van door de tankfabrikant opgegeven instructies. Deze instructies vormen een onderdeel van de typekeuring van de aardgastanks.

Onder andere bij de APK zal de geldigheid van de keuring gecontroleerd worden. Dit staat omschreven in het APK handboek, ziet u artikel 5.2.10a nummer 5

Wanneer u deze keuring niet laat uitvoeren krijgt u problemen met de APK, dus hier is geen ontkomen aan. Een overzicht van bedrijven die een dergelijke inspectie uitvoeren kunt u vinden op de site tankinspecties.nl.

Ik verwacht dat een dergelijke keuring ongeveer €250,- zal gaan kosten.

 

Reacties

H. Ploeg

Auteur - 17 januari 2024

Bij de APK keuring is niet gekeken naar het periodiek keuren van de cng tank. Wat is de verdere consequentie van niet gekeurd zijn van de cng tanks en om de 8 jaar vervangen van de gasslang?  

Pieter

ANWB Expert - 18 januari 2024

Het is wettelijk bepaald dat de gastanks minimaal een maal per vier jaar visueel geïnspecteerd worden. Wanneer de tanks niet gekeurd zijn bent u dus in overtreding. In Nederland is er behalve tijdens APK vrijwel geen handhaving op deze verplichting. Hoe instanties buiten Nederland hiermee omgaan kan ik niet voorspellen. Een keuring is dus zeker wel aan te raden en eigenlijk verplicht.