Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoogte drempel uitritconstructie

Vraag gesteld door B. Draafsel op 2 november 2023

Bij ons in de straat is een uitritconstuctie gemaakt, aansluitend op een voorrangsweg. Het doel is duidelijk maken wie er voorrang heeft en het fietspad veiliger te maken.
De uiritconstructie houdt in dat vanaf de voorrangsweg een schuine trottoirband omhoog ligt en in de straat eentje weer naar beneden. Er tussenin liggen klinkers.
Het inrijden van de straat met een lage auto of aanhanger is geen probleem omdat dit schuin gebeurt. Echter in de straat ga je best een eind naar beneden en loopt de aanhanger (o.a. mijn caravan) vast op de klinkers voor de schuine stoepband.
Mijn vraag is nu: is er een maximale hoogte van zo'n constructie ?
De vraag aan uitvoerder en gemeente leveren geen resultaat op: ze gaan het niet veranderen.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een vraag over de hoogte van de drempel van een uitritconstructie. Uw vraag legde ik voor aan onze verkeerskundige. Dit is zijn antwoord: 
 
Voor het inrichten van de openbare weg gelden landelijke richtlijnen van het instituut CROW. In principe moeten deze gevolgd worden, maar wegbeheerders mogen hier beargumenteerd van afwijken. Om te beoordelen of de betreffende uitritconstructie te hoog is moet er betrouwbare meting worden uitgevoerd. Als landelijke organisatie handelen wij niet tot op dit detailniveau. U kunt hiervoor Veilig Verkeer Nederland (VVN) benaderen. Misschien kunnen zij u verder helpen.