Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Distributieriem vervangingsinterval: wat is belangrijker, tijd of kilometers?

Vraag gesteld door W. Ruijtenberg op 24 augustus 2023

Onlangs (24-08-2023) heb ik een Ford Fiësta uit 2013 aangeschaft, met een 1.0L Ecoboost motor. De distributieriem van deze motor moet bij 240.000 km of 10 jaar vervangen worden.

Deze auto heeft iets meer dan 165.000 km weg. Uiteraard moet de riem vervangen worden (10 jaar), maar bij mij rijst nu de vraag: Wat is belangrijker voor het verslijten van de riem? Mij lijkt de km's t.o.v. de tijd, omdat de km's een directe relatie hebben met de hoeveelheid (dynamische) belasting die de riem te verduren heeft gehad, in tegenstelling tot de statische belasting van tijd en inwerking van olie en temperatuur.

Waar het om gaat is dat ik nog 3 weken moet wachten tot ik de riem kan laten vervangen en ik graag een inschatting zou maken of ik tot die tijd nog veilig kan rijden.

Ik begrijp overigens dat jullie geen advies kunnen uitgeven, omdat dit van auto tot auto kan verschillen én dat het mijn eigen verantwoording blijft, maar indien er enige informatie beschikbaar is (van bijvoorbeeld testen of ervaringen) dan zou ik het graag horen.

Merk: Ford
Type: Fiësta
Bouwjaar: 2013
Brandstof: Benzine
Motorvermogen: 101

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft onlangs een 2013 Ford Fiesta gekocht met 1.0 liter Ecoboost motor. De distributieriem moet binnenkort vervangen worden volgens fabrieksschema. De interval bij deze motor is 240.000 km of 10 jaar, naar gelang welke het eerst wordt bereikt. 

Kennelijk gaat u door wachttijd in de garage over de tien jaar heen. U vraagt of dat risicovol is.

De uiteindelijke levensduur van een distributieriem is sterk afhankelijk van rijstijl, rij-omstandigheden en in dit geval van een zogenaamde 'natte' riem (draait in motorolie) ook afhankelijk van het onderhoud de afgelopen toen jaar. Belangrijk is dat de olie altijd op tijd is ververst en dat er de juiste motorolie is gebruikt. Ook zijn de rij-omstandigheden nog meer van invloed bij een natte riem omdat bij het rijden van voornamelijk korte stukjes sprake kan zijn van verslechtering van de oliekwaliteit door verdunning met brandstof en water, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de levensduur van de riem.

De vervangingsinterval zoals de fabrikant opgeeft zal rekening houden met al deze factoren. Men kiest de veilige kant om er zeker van te zijn dat de 240.000 km en tien jaar ook gehaald kan worden, ook om claims te voorkomen.

Ik verwacht door de optelsom van deze factoren niet dat de riem na tien jaar plus drie weken 'overtijd' spontaan zal breken. Ik zou persoonlijk vertrouwen hebben in de marges die de fabrikant heeft ingebouwd. Maar voor wat betreft aansprakelijkheid voor motorschade, mocht de riem breken ná het bereiken van de tijds- of kilometerinterval, dan is dat voor eigen risico. De kans dat het gebeurt is klein gezien de gebruikerservaringen, maar zekerheid en garantie daarover is door niemand te geven.