Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Brandstofkeuze

Vraag gesteld door T. van de Waal op 6 oktober 2023

benzine 95 of 98?

Merk: fiat panda
Type: twin-air turbo
Bouwjaar: 2012
Brandstof: benzine
Motorvermogen: 80

Antwoord van Pieter

Antwoord van Pieter

ANWB Expert

U vraagt of u benzine met de aanduiding 95 of 98 moet gebruiken in uw Fiat.

E10

Sinds 2019 wordt brandstof in de eerste plaats aangeduid met een naam die de maximale hoeveelheid bijgemengde bio-ethanol weerspiegelt: E10 en E5. Voorheen was de belangrijkste aanduiding het octaangetal (ook wel bekend als de klopvastheid van benzine). In Nederland was dit Euro 95 of Euro 98. Bijna alle benzineauto’s kunnen met Euro 95 overweg, maar sommige oudere of sportieve auto’s en motoren hebben brandstof met octaangetal 98 nodig. In vrijwel alle gevallen heeft Euro98-benzine niet alleen een hoger octaangetal, maar zijn er ook additieven toegevoegd die volgens de brandstoffabrikant een gunstig effect hebben op verbruik en levensduur van de motor. Benzine met extra additieven wordt ook wel premium-benzine genoemd.

Uw auto is geschikt voor het gebruik van E10, die vrijwel altijd een octaangetal heeft van 95. Deze brandstof is dus geschikt voor uw auto.
De duurdere premium brandstof, vaak ook met octaangetal 98, kunt u ook zonder problemen gebruiken. Echter noodzakelijk is dit niet voor de auto.

Premium brandstof

Premium brandstof is benzine of diesel met elk hun eigen toevoegingen. Die toevoegingen kunnen per merk verschillen. De producenten claimen een lager verbruik en lagere uitstoot.

Verschillen

Mogelijke verschillen in brandstofverbruik en prestaties zijn in de regel zo klein dat deze nauwelijks merkbaar zijn. Een verschil van bijvoorbeeld enkele procenten in verbruik door de brandstof zal in de praktijk nauwelijks opvallen omdat rijstijl en verkeers- en weersomstandigheden een veel grotere invloed hebben. Met bijvoorbeeld "het nieuwe rijden" is aangetoond dat verschillen in rijstijl verschillen in brandstofverbruik kunnen veroorzaken van 20%. Mensen die zo zuinig mogelijk willen rijden kunnen dus het beste geadviseerd worden de rijstijl van 'het nieuwe rijden' te adopteren, hiermee is een duidelijk waarneembare besparing te realiseren.

Inwendige motorvervuiling

Bij auto's die last hebben van inwendige motorvervuiling zullen premium brandstoffen de grootste toegevoegde waarde hebben. Inwendige motorvervuiling ontstaat door ongunstige bedrijfsomstandigheden (veel korte stukjes, stadsverkeer, motor die nauwelijks op temperatuur komt). Zeker bij nieuwe auto's die onder gunstige bedrijfsomstandigheden worden gebruikt is er weinig reden tot zorg over inwendige motorvervuiling.

Geen wonderen

Van premium brandstoffen kunnen geen wonderen verwacht worden. Als er sprake is van inwendige motorvervuiling die door toevoegingen wordt gereinigd, dan zouden prestaties en wellicht ook het verbruik kunnen verbeteren. In alle overige situaties zal slechts het gebruik van de brandstof kunnen uitwijzen of functioneren, prestaties en verbruik van de motor voor de gebruiker dusdanig merkbaar verbeteren dat deze toegevoegde waarde de meerprijs waard is.

Veel meer over brandstoffen kunt u lezen op onze pagina hierover: ANWB benzine E10 of E5