Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Uitschrijven NOx sensor

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 14 mei 2023

Nox sensor van mijn auto geeft storing aan. Mijn garage stelt nu voor om de software uit te schakelen, weg te schrijven, in plaats van te vervangen. Volgens hen geeft dit geen problemen bij de APK keuring. Is dit software uitschakelen toegestaan en is het strafbaar? En krijg je dan inderdaad geen problemen bij de APK keuring?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

De NOx sensor van uw auto laat een storing zien en uw garage stelt voor dit in de software uit te schrijven. U vraag of dat is toegestaan en of dat geen gevolgen heeft voor de APK.

Nabehandelingssysteem

De NOx sensor maakt deel uit van het nabehandelingssysteem, dus om NOX-reductie (stikstofoxiden) bij dieselvoertuigen te realiseren met behulp van ureum/AdBlue vloeistof. Deze nabehandeling is noodzakelijk om het voertuig aan de gestelde emissie eisen te laten voldoen. Bij het uitschakelen van deze sensoren en het ingrijpen in de software, voldoet simpelweg de auto niet meer aan de typegoedkeuringseisen. Feitelijk zou je dit een milieudelict kunnen noemen maar u begrijpt dat daar geen gerichte controle op is.

APK

De verplichte APK heeft naast veiligheid ook het controleren van de emissie eisen als belangrijke taak. Het controleren van de aanwezigheid van een verplicht roetfilter is een van de meest recente aanscherpingen. In dit stadium is een NOx meting nog erg complex, en tot op heden is er nog geen methode beschikbaar die geschikt is voor een meting tijdens de verplichte APK. Maar óók internationaal zijn er onderzoeken gaande om in de toekomst daar toch een methode voor te vinden. Met name dus om aan te kunnen tonen dat deze toch belangrijke sensor is weggeschreven, en de auto feitelijk niet meer aan de gestelde emissie eisen kan voldoen.

Dus in dit stadium géén APK afkeur maar wellicht in de toekomst wel. En verder spreek ik toch wel nadrukkelijk de voorkeur uit het hele nabehandelingssysteem van uw auto in ere te houden. Dus inclusief storingsvrije NOx sensor.