Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Beweegbare palen en EV's

Vraag gesteld door P. van Veen op 13 juli 2023

In veel steden brengen wegbeheerders beweegbare palen, zgn. pollers, in het wegdek aan om sluipverkeer tegen te gaan of om wijken autoluw te maken. Regelmatig knallen voertuigen waarvan de bestuurder niet met de situatie bekend is, zoals bijvoorbeeld argeloze toeristen, op deze palen. Altijd met ernstige schade aan het voertuig tot gevolg. Niet zelden lekken daarbij liters motorolie op het wegdek en in de riolering; dit is schadelijk voor het milieu. Hier is de afgelopen jaren al veel over gesproken en geschreven. Maar wat als een elektrische auto op een poller knalt? Hoe groot is de kans dat de batterijen/accu’s ernstig beschadigd raken, vlamvatten en er gevaarlijke gassen ontsnappen, waaraan inzittenden, hulpverleners en omstanders worden blootgesteld? Wat is de schade aan het milieu?

Antwoord van Pieter

Antwoord van Pieter

ANWB Expert

U vraagt wat de gevolgen kunnen zijn wanneer een elektrische auto in aanraking komt met een beweegbare wegafzetting.

Kreukelzone

Het gebeurt inderdaad meer dan eens dat een weggebruiker niet goed oplet en hard met een beweegbare wegafzetting/poller in contact komt. Vrijwel altijd ontstaat er dan grote schade aan het voertuig. Elektrische auto’s lopen in dergelijke gevallen ook grote schade op, gelukkig zelden aan het accupakket. De hoogspanningsaccu is vrijwel altijd op een dusdanige manier in de bodem van de auto gebouwd dat deze niet snel beschadigt bij een ongeluk. De kreukelzone van de auto absorbeert heel veel energie voordat de accu zelf vervormt.

Veiligheid

Zodra er een dergelijke schok wordt waargenomen zal de hoogspanningsaccu elektrische worden losgekoppeld, de auto zal dan ook (vrijwel) nooit onder spanning komen te staan. De gebruikers van de auto kunnen de elektrische auto dus altijd veilig verlaten.
Aangezien de hoogspanningsaccu waarschijnlijk niet beschadigt zullen er ook geen gassen ontsnappen of is er een grotere kans op brand dan bij een conventionele auto.

Uiteraard dient de auto dan wel naar een autoschadebedrijf te worden gebracht waar kan worden geïnspecteerd hoe groot de impact is geweest en waar de schade hersteld kan worden.