Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

"Onderhoud niet nodig want ik doe toch elk jaar APK?"

Vraag gesteld door P. van Zutphen op 18 april 2023

Mijn dochter vind onderhoud aan auto niet nodig.
Want zegt ze , ik doe toch apk elk jaar .
Wat vind u van deze redenering  ?
Hoe worden remmen beoordeeld tijdens apk  ?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Uw dochter vindt onderhoud niet nodig, omdat ze elk jaar een APK-keuring krijgt. U vraagt wat wij hier van vinden.

Ik begrijp uw vraag en deze wordt wel vaker gesteld. APK is een keuring van de auto die periodiek plaatsvindt, afhankelijk van de leeftijd en brandstofsoort van de auto. Bij de keuring wordt de auto beoordeeld op de eisen die de wetgever stelt omtrent veiligheid en milieu. Meer is het niet. De keuring betreft dus geen onderhoud aan de auto, terwijl dat juist zo belangrijk is voor de levensduur en het goede functioneren van de auto. Ik zou adviseren om de garage bij de opdracht voor een APK meteen ook opdracht te geven het onderhoudsschema te volgen, zodat de auto in optimale conditie blijft. Een voorbeeld is de motorolie die ververst moet worden of andere werkzaamheden die voor de auto wel nodig kunnen zijn, maar buiten de APK eisen vallen. Ik denk naast een jaarlijkse olieverversing plus filters bijvoorbeeld aan het vervangen van een distributieriem, remvloeistof of koelvloeistof.
 
Met alleen APK kan een auto misschien ver komen, maar het is ook een gegeven dat auto's die niet worden onderhouden vroeg of laat door de mand vallen. De rekening komt dan later.

De remmen worden bij APK visueel bekeken en de remwerking moet voldoende zijn.