Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

(Te) hoog olieverbruik Audi A5

Vraag gesteld door M. Rezvani op 5 september 2022

Ik heb een Audi A5 2013 tfs 1.8 benzine met 184000 km op de teller uit een garage gekocht.Na 3 manden blijkt dat hij  1 liter olie op -+3000 km verbruik.Ik heb een brief naar het garage geschreven en heb ik hem gevraagd om het probleem op te lossen. Ik ben twee keer bij het garage gewest om het onderzoeken en het probleem op te lossen. Laatste keer beloofde hij na zijn vakantie, op 1 augustus contact zou met mij  nemen en de auto naar het garage brengen.Ik heb tot 25 augustus afgewacht en niks gehoord.Ik heb zelf weer  met hem contact op genomen en hij zei mijn collega met vakantie is en als hij terug is ga ik je auto repareren.
Ik heb weer een mail verzonden daarop heb ik hem 15 dagen tijd gegeven om het probleem op te lossen.IK heb gisteren 5 september van het garage een mail ontvangen dat olieverbruik valt onder de normen van Audi. Hij wist all die tijd de hoeveelheid olie van de olieverbruik.
Mijn concreet vraag is:
Is het juridische zinvol met behulp van een advocaat juridische stappen tegen hem nemen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft in juni 2021 een tweedehands Audi A5 1.8 TFSi gekocht. De auto was bij aankoop ruim 8 jaar oud en had ruim 178.000 km gelopen. De auto is aangeschaft bij een BOVAG autobedrijf en er is geen garantie overeengekomen. Reeds kort na aankoop merkte u dat u met regelmaat motorolie moet bijvullen. Na onderzoek door de verkoper is geconcludeerd dat de auto ongeveer 1 liter olie op iedere 3000 km verbruikt. De verkoper stelt dat dit binnen de volgens de fabrikant toegelaten marge valt en dat het olieverbruik niet kwalificeert als een gebrek aan de auto. De garagist is zodoende niet bereid om een eventuele reparatie of vervanging van de motor kosteloos of tegen gereduceerd tarief uit te voeren. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of het zinvol is om een juridische procedure te starten.

Gebrek

Het is niet ongebruikelijk dat een motor naarmate deze langer in gebruik is (meer) olie gaat verbruiken. De fabrikant van een auto geeft in haar informatie aan wanneer een gemeten olieverbruik (nog) acceptabel is. Over het algemeen geldt dat als de motor > 1 liter olie per 1000 km verbruikt er sprake is van een gebrek. De fabrikant stelt specifiek dat een olie verbruik van 1 liter op iedere 2000 km acceptabel is. Het is binnen de autobranche bekend dat de 1.8 TFSi motoren meer dan gemiddeld olie verbruiken.

Conformiteit

Buiten een eventuele commerciële garantie heeft de koper van een product wettelijke rechten. Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een (consumenten)koper mag hebben, is afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. De koper moet bij een beroep op non-conformiteit bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten en (in beginsel) dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Dwaling

Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten is in een drietal gevallen vernietigbaar op grond van dwaling. Als de verkoper onjuiste informatie heeft gegeven, als de verkoper zwijgt over een punt wat hij had moeten melden (mededelingsplicht) en als de koper en de verkoper beide uitgaan van dezelfde onjuiste informatie.

Conclusie

Het thans gemeten olieverbruik kwalificeert volgens de informatie van de fabrikant niet als een gebrek. Tot een olieverbruik van 1 liter per 2000km geldt er geen reparatieadvies en voldoet de motor aan hetgeen men er van mag verwachten. Een vordering tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit acht ik dan ook niet erg kansrijk. U kunt overwegen om te proberen de koopovereenkomst te vernietigen op grond van dwaling. De bewijslast en daarmee het bewijsrisico ligt wel bij u. U zult dus moeten bewijzen dat de verkoper foute informatie heeft gegeven of heeft verzaakt te voldoen aan zijn mededelingsplicht ten aanzien van het olieverbruik. Dit is in de praktijk vaak erg lastig. Een beroep op wederzijdse dwaling is, omdat bij wederzijdse dwaling de nadruk ligt op de onderzoekplicht van de koper, niet erg kansrijk. Van de TFSi motoren is het immers bekend dat deze motoren een meer dan gemiddeld olieverbruik hebben. Het olieverbruik neemt bovendien in de regel toe naarmate een auto ouder wordt.

Als u denkt te kunnen bewijzen dat de verkoper een verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot een onjuiste mededeling of dat de verkoper ondanks zijn kennis van het hoge olieverbruik hierover niets heeft gemeld terwijl hij moest begrijpen dat dit voor u van belang was bij de koop van de auto, dan kunt u overwegen het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Een advocaat is dan niet noodzakelijk. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u overwegen deze verzekering in te schakelen. 

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB
Dwaling bij aankoop - ANWB