Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Maximum snelheid SUP-plank op imperial

Vraag gesteld door op 26 juli 2022

Hoe hard kun je rijden met een opblaasbare sup plank op je autoimperial?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een opblaasbare Stand Up Paddle board die u op de imperiaal wenst te vervoeren. U vraagt hoe hard je daar verantwoord mee kunt rijden.

Wanneer ik kijk naar gemiddelde afmetingen dan is zo'n plank pakweg drie meter en zo'n 10 cm dik. Het gewicht zal vermoedelijk zo'n 8-10 kg zijn. Het object zelf is relatief gestroomlijnd en betrekkelijk licht wat betreft eigen gewicht. Om die reden zie ik eigenlijk ook geen snelheidsbeperking, behalve waar u zich uiteraard aldaar wettelijk aan dient te houden. Maar misschien dat de fabrikant van de imperiaal wél een maximum snelheid aangeeft, of de fabrikant van een te gebruiken peddelboard houder. Maar een rondje langs verschillende van dit soort aanbieders laat géén snelheidsrestrictie zien.

Formeel wijs ik u nog wel op het onderstaande artikel om te benadrukken dat een deugdelijke bevestiging en goede verankering wel een vereiste is.

Artikel 5.18.6 (Regeling Voertuigen)

 • 1.De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kunnen brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan zodanig worden vastgezet dat minimaal de volgende versnellings- of vertragingskrachten kunnen worden weerstaan:
  a. in de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading;
  b. in de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar 0,6 maal het gewicht van de lading;
  c. in de achterwaarts richting: 0,5 maal het gewicht van de lading;

In aanvulling hierop moet lading zodanig zijn gezekerd dat deze door opwaartse krachten niet van het voertuig kan vallen.

 • 2.Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.
 • 3.In afwijking van het eerste lid, moet voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen en stuwagemiddelen, zodanig zijn bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen.
 • 4.In afwijking van het eerste lid, moeten verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en meeneemheftrucks deugdelijk zijn bevestigd met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen.
 • 5.Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen en onderdelen daarvan moeten goed functioneren en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.