Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Krukaspoelie defect

Vraag gesteld door op 14 augustus 2022

Op advies van onze garage is na ca. 200.000km. de koppeling van onze auto vervangen, bij deze reparatie bleek ook het vliegwiel aan vervanging toe te zijn, deze is gelijktijdig met de koppeling vervangen. Aansluitend is door een specialistisch bedrijf de aircopomp en bijbehorende condensator vervangen. Binnen 2.000km. na deze reparaties zijn wij tijdens het filerijden met een caravan in heuvelachtig terrein geconfronteerd met het loslopen van de krukaspolie waarbij zowel de rubberen dempring als de metalen ring op het wegdek belanden met als gevolg een ingrijpende reparatie alvorens wij onze vakantie konden vervolgen.

Daarnaast is er sinds het vervangen van de koppeling en het vliegwiel sprake van olielekkage.

Mijn vraag is, is dit domme pech of is er een reëele kans dat de recent uitgevoerde werkzaamheden aan koppeling, airco en vliegwiel van invloed kunnen zijn geweest op het loslopen van de krukaspoelie.

Merk: Ford
Type: Mondeo
Bouwjaar: 2008
Brandstof: Benzine

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert


U vraagt of de recent uitgevoerde werkzaamheden te maken kunnen hebben met de defecte krukaspoelie.

Bij het vervangen van de koppeling zie ik geen link met de los geraakte krukaspoelie. Ik krijg ook niet de indruk dat de bout van de poelie is losgelopen maar meer het dempende hart. Dat rubberen materiaal is zeker aan slijtage onderhevig maar ik kom geen voorgeschreven preventieve vervanging tegen in het onderhoudsschema. En ook bij de airco werkzaamheden acht ik het uitgesloten dat je concreet kunt aantonen dat dit het gevolg is van onvakkundig handelen van de garage. Je zou nog vraagtekens kunnen hebben of de garage bij het laatst uitgevoerde onderhoud dit niet had kunnen zien aankomen. Maar ook dat is lastig omdat dit óók nogal spontaan en onaangekondigd kan voorkomen.

Ik begrijp de nasmaak die u heeft na zo'n grijpende investering. Maar ik vrees een beetje dat met twee ton op de teller óók deze auto is de fase zit dat gevorderde slijtage van onderdelen onderhuids absoluut aan de orde is. Zo nu en dan kan dan ineens een defect zich aandienen. En ook een dergelijke krukaspoelie is aan slijtage onderhevig en kan spontaan de geest geven. Misschien ook onder invloed van de omstandigheden dat zeker méér belastend is wanneer je met caravan en wellicht hoge buitentemperaturen in de file belandt. Daarom denk ik dat u het als domme pech moet beschouwen omdat de bewijslast van een menselijke fout geen haalbare kaart is.