Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kilometerkosten naar dagbesteding

Vraag gesteld door op 26 juli 2022

Ik gebruik mijn prive auto voor vervoer van mijn vrouw van en naar de dagbesteding. De standaard busjes die ingezet worden door de organisatie zijn voor haar ongeschikt. Daarom doe ik het zelf. Nu wil de organisatie mij niet meer vergoeding geven dan 19 cent en dan ook nog alleen voor brengen en halen. Dat ik na het brengen zelf weer naar huis moet en idem bij het halen van huis kom willen zij niet vergoeden. Ik ben van mening dat het hier niet gaat om woon werkverkeer en dat een hogere vergoeding op zijn plaats is. De organisatie mag nl. tot €8 declareren bij het zorgkantoor. Ik krijg nu 10 km = €1,90

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U krijgt voor het vervoer van uw vrouw naar de dagbesteding een vergoeding van 19 ct/km. U bent van mening dat een hogere vergoeding op z'n plaats is

Mensen die gebruik maken van voorzieningen voor dagbesteding maken zoals in uw geval reiskosten om daar te komen. In principe vallen deze reiskosten niet onder de noemer ''reiskosten voor medische behandelingen''. In bepaalde gevallen echter wel zoals bij behandelingen als bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of logopedie, wanneer dat ook zit opgesloten in het zorgplan en ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Wanneer dat niet het geval is, dan is het bedrag op basis van een vergoeding van € 0,19 cent per kilometer. Die vergoeding is dan op basis van de rit van het woonadres naar het dagbestedingscentrum. En bij het ophalen van het dagbestedingscentrum naar het woonadres mét inderdaad een maximum vergoeding dat in uw geval 8 euro is. U krijgt dus de vergoeding voor de gemaakte kilometers, maar nooit meer dan die 8 euro wanneer dat met die 19 ct/km wordt overschreden.

Dat de werkelijke autokosten een stuk hoger zijn laat ons Autokostenprogramma zien. Uw vergoeding van 1,90 euro voor náár de dagbesteding en vervolgens weer het vervoer van uw vrouw naar huis is misschien net aan kostendekkend wat betreft de opgestookte brandstof. Maar formeel handelt de betreffende organisatie zoals het is geregeld en klopt dat dus feitelijk wel. Of er misschien tóch nog ergens een vorm van compensatie mogelijk is, zou u misschien kunnen navragen bij uw zorgverzekeraar.