Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Jonge occasion met verborgen schade

Vraag gesteld door op 15 september 2022

Ik heb 16 april 2022 een 2018 opel mokka x met 35000 km op de teller gekocht bij een bij de bovag aangesloten garage.
De auto is geimporteerd uit Spanje (zr083h) Een tijdje na de aankoop viel het mij op dat rechterspatbord naar buiten ging staan en dat de naden niet gelijk liepen met de linkerkant . Ik ben er mee terug gegaan en zij hebben geprobeerd het te maken wat niet lukte. Er is bij de supermarkt lakschade oontstaan, dader niet bekend.
Ik heb dit laten repareren bij een schade herstel  bedrijf en ook gevraagd het scherm er weer goed op te zetten. De schade hersteller ontdekte bij het verwijderen van het scherm dat de steunen allemaal opgedrukt waren en het scherm getordeerd was. Hij alleen de bumper gespoten en de rest gelaten voor wat het was. De kosten zouden volgen rond 1500 liggen om het te herstellen.
Ik ben terug gegaan naar de garage, zij beroepen zich opdat zij het ook niet wisten en eigenlijk weinig voor mij konden doen. Moet ik hier genoegen meenemen?
Ik ben terug gegaan

Merk: Opel
Type: Mokka x
Bouwjaar: 2018
Brandstof: Benzine
Motorvermogen: 140

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft enige tijd geleden een jonge occasion gekocht bij een BOVAG autobedrijf. Kort na aflevering viel het u op dat sommige naden aan de linkerzijde niet gelijk liepen. De verkoper heeft geprobeerd dit te herstellen, maar dat is niet gelukt. Enige tijd later raakte de auto licht beschadigd en constateerde het schadeherstelbedrijf, dan de auto eerder (aanzienlijke) schade heeft gehad en dat deze schade slecht is hersteld. Alleen de bumper is feitelijk overgespoten, terwijl uitvoeriger herstel waardoor ook o.a. de naden weer gelijk zouden lopen voor de hand liggend was geweest. Het schadeherstelbedrijf heeft de kosten voor duurzaam en kundig herstel begroot op €1500,-. De verkoper stelt dat hij geen weet had van het schade verleden en dat hem de ‘verborgen’ schade niet bekend was. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Op grond van de wet heeft u recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een tweedehands auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de betaalde prijs, het bouwjaar, kilometrage en de aard van het gebrek. Als er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst en dit gebrek, althans de oorzaak hiervan al aanwezig was op het moment dat de auto werd geleverd, heeft u recht op kosteloos herstel door de verkoper. U moet de verkoper wel in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Als u dit nalaat kunt u gemaakte kosten in beginsel niet terugvorderen van de verkoper.
Als de door u betaalde prijs geen aanleiding gaf om te veronderstellen dat de auto een verborgen (slecht herstelde) schade had, kunt u mijns inziens met succes kosteloos herstel van de schade vorderen van de verkoper van de auto.

Dwaling

Buiten de eventuele vordering tot kosteloos herstel, kunt u ook overwegen de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Voor een geslaagd beroep op dwaling moet u kunnen aantonen, dat u bij de koop bent uitgegaan van onjuiste informatie over de eigenschappen van de auto en dat deze dwaling het gevolg is geweest van een foutieve inlichting of doordat de verkoper informatie die hij had moeten delen niet heeft gedeeld. Voorts moet u aantonen dat dit dusdanig ernstig is, dat u de auto niet gekocht zou hebben, dan wel niet gekocht zou hebben voor deze prijs, als u wel over de juiste informatie had beschikt ten tijde van de aankoop.

Professioneel autobedrijf

De (professionele) verkoper heeft, als verder gezwegen is over het verleden, zijn mededelingsplicht geschonden. Van de verkoper mocht worden verwacht dat hij op de hoogte was van het verleden van de auto. Als de verkoper stelt niet van het schadeverleden te hebben geweten, is er mogelijk sprake van wederzijdse dwaling. In dat geval moet u aantonen dat u voldoende onderzoek naar de auto heeft gedaan voordat u overging tot aankoop.

Conclusie

Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel van het gebrek op grond van non-conformiteit. U mag van de verkoper verwachten dat hij de auto kundig en duurzaam hersteld, zodat de auto voldoet aan hetgeen u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Ingeval van een vordering tot herstel op grond van non-conformiteit, zult u moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment van levering.
De verkoper is een BOVAG-bedrijf. Als u er met de verkoper niet uitkomt kunt u het geschil ter beoordeling aan de Geschillencommissie Voertuigen voorleggen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, raad ik u aan deze in te schakelen.

Meer weten?
Dwaling bij aankoop - ANWB
Klachten na aankoop - ANWB