Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Compensatie voor hoge dieselprijs? 

Vraag gesteld door E. Kamper op 6 september 2022

Gaan dieselrijders gecompenseerd worden voor hoge dieselprijs? Hogere brandstofprijs en hogere wegenbelasting lijken me niet eerlijk. Zeker niet met euro-6 diesel.

Antwoord van Niels

Antwoord van Niels

ANWB Expert

Hartelijk dank voor uw signaal over de hoogte van de dieselprijzen in vergelijking met benzine.

Het voelt voor u als dieselrijder oneerlijk, omdat u ook meer wegenbelasting betaalt. Hieronder lichten we toe waarom de brandstoffen in prijs zijn gestegen o.a. diesel en wat de ANWB daaraan kan doen.

Dieselprijs

Brandstoffen zijn sinds de oorlog in de Oekraïne sterk in prijs gestegen, en met name diesel lijkt nog niet op het maximum te zitten. Daar zijn meerdere vooral externe oorzaken voor aan te wijzen. 

  • Er was sowieso in Europa al een tekort aan diesel, wat werd opgevangen door diesel uit Rusland.
  • De grondstofprijs van de ruwe olie die voor deze diesel gebruikt wordt, is sinds de oorlog in Oekraïne alleen maar gestegen.
  • Door Europese sancties wordt bepaald dat naar andere, niet-Russische leveranciers moet worden gezocht. Deze nieuwe routes zijn duurder, zowel logistiek als door de aard van de ruwe olie die iets minder geschikt is voor produktie van diesel.
  • De vraag naar diesel neemt toe, o.a. vanuit de industrie waar generatoren op het sterk in prijs gestegen gas worden vervangen door generatoren op diesel. 

Afgelopen april heeft de ANWB met succes wat aan de stijgende brandstofprijzen kunnen doen door te pleiten voor een evenredige verlaging van de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG, inmiddels verlengd tot halverwege 2023.

De verwachting is echter dat de prijs van diesel de komende maanden nog wat verder zal stijgen. Dit heeft ook weer een aantal externe oorzaken: 

  • Vanaf 5 december wordt de volledige import van olie uit Rusland door de EU geboycot.
  • Vanaf 5 februari 2023 wordt deze boycot uitgebreid met van deze olie afgeleide produkten

Dat deze prijsstijgingen de particuliere dieselrijders raken begrijpen we en vinden het belangrijk om te kijken of hier ook wat aan te doen is.

Daarom zijn en blijven we nadrukkelijk in gesprek met de overheid, waarbij we merken dat de veelal externe oorzaken en onzekere ontwikkelingen in combinatie met de grondslag voor de onderdelen die de brandstofprijs bepalen, het lastig maken de politiek te bewegen een volgende korte termijn maatregel door te voeren.

Toch is een gemiddelde auto op diesel op dit moment nog steeds goedkoper dan een auto op benzine wanneer u per jaar minimaal 17500 kilometer rijdt en alleen naar de brandstofkosten en MRB kijkt. Dit komt doordat het brandstofverbruik van diesels een stuk lager ligt dan bij auto’s op benzine.

Het brandstofverbruik kunt u zelf nog beïnvloeden door zuinig en bewust te rijden, maar ook door andere vervoersmiddelen te overwegen wanneer mogelijk.

Dieselvoorraad

Wat naast de verdere prijsstijging de uiteindelijke gevolgen worden voor de dieselvoorraden is nu nog onzeker.

De verwachting is echter dat er niet zomaar een dieseltekort zal ontstaan. Er wordt in Nederland en andere EU-landen een strategische voorraad van minimaal 90 dagen aangehouden, en er zullen nog meer alternatieve routes voor diesel en olie worden benut.

Mocht u een langere buitenlandse reis plannen met een dieselvoertuig, houd dan de actuele situatie goed in de gaten. Sowieso is het aan te raden de tank niet leeg te rijden totdat het lampje van het minimum brandstofniveau gaat branden. Tank wat vaker, bijvoorbeeld als de tank nog half vol is.

Mocht u dan toch onverhoopt een tankstation met voorraad problemen tegenkomen dan kunt u nog rustig verder rijden naar een alternatieve locatie.