Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Citroen Berlingo disributieriem vervangen

Vraag gesteld door M. Kosten op 21 augustus 2022

Ik heb vorig jaar een Citroen Berlingo aangeschaft. De auto is 5 jaar oud en de kilometerstand is 84.000. Ik ben gestrand en de disributieriem moest vervangen worden. Kosten ruim 800 euro. Dit is natuurlijk veel te vroeg en mijn vraag is of ik bij de importeur van Citroen de kosten of een deel hiervan kan verhalen. Het schijnt een bekend Citroen probleem te zijn. Is er misschien een standaardbrief?

Merk: Citoen
Type: Berlingo
Bouwjaar: 2017
Brandstof: Euro 95
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft vorig jaar een tweedehands Citroen Berlingo gekocht. De auto is nu 5 jaar oud en heeft 84.000 km gereden. Er is geconstateerd dat de distributieriem moet worden vervangen. De kosten voor deze reparatie zijn begroot op ongeveer € 800,-. U vindt dat de distributieriem veel te snel aan vervanging toe is en verwacht een tegemoetkoming van uit de fabrikant/importeur. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. De koper zal moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond op het moment van levering.

Gebrek

U mocht er bij de koop van de auto vanuit gaan dat de distributieriem in ieder geval tot de voorgeschreven vervangingsinterval van de distributieriem zou functioneren. Dit blijkt niet het geval. De auto, althans de distributieriem voldoet zogezegd niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben. Op grond van de wet kunt u ingeval van non-conformiteit waarbij herstel van het gebrek onmogelijk is of niet van de verkoper kan worden verwacht een prijsvermindering vorderen.In uw auto is bovendien gebruik gemaakt van de zogenoemde Puretech-motor. Bij deze motoren is vaker vastgesteld dat deze motoren en de distributie niet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen, die een consumentenkoper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten verhelpen. Als het gebrek niet verholpen kan worden, herstel van de verkoper niet gevergd kan worden of het herstel niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast wordt uitgevoerd, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Verkoper of fabrikant

De fabrikant/importeur kan buiten de fabrieksgarantie niet rechtstreeks worden aangesproken tot kosteloos herstel door een (consumenten)koper. Op grond van de Nederlandse wet kunt u uw rechten bij non-conformiteit alleen inroepen tegenover de verkoper van het product. De fabrikant/importeur kan uiteraard wel uit coulance een aanbod doen. Als de fabrikant/importeur geen bijdrage wil leveren aan het oplossen van een probleem met een door haar geproduceerde auto, dan beperkt dit de rechten van de koper tegenover de verkoper niet.

Conclusie

Ik raad u aan de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarmee geen problemen.
Aangezien de bewijslast ten aanzien van het gebrek én dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering bij u ligt, kan onderzoek door een onafhankelijke expert noodzakelijk zijn. Een dergelijk onderzoek kan door DEKRA worden uitgevoerd. Als u er onderling met de verkoper niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop.