Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Beschadigde voorruit toegestaan in Duitsland en Zwitserland?

Vraag gesteld door op 12 september 2022

Ik heb een grote barst in mijn voorruit aan de bijrijderskant. Horizontaal 33 cm gat over in verticaal ook 33 cm. Mag ik hiermee door Duitsland en Zwitserland rijden?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over een beschadigde voorruit en of dat in Duitsland en Zwitserland is toegestaan.

Het uitgangspunt is of u zo in Nederland zou mogen rijden m.b.t. de APK regelgeving. Dat is lastig te interpreteren zonder een daadwerkelijk beeld van de breuk. Echter het volgende artikel is van toepassing en wordt de beschadiging aan de bijrijderskant beschouwd als het ''indirecte gezichtsveld''

Artikel 2.9.4 - Toegestane beschadiging

2. In het vlak voor het indirecte gezichtsveld mogen, in afwijking van artikel 2.9.5, de volgende
beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn:
a. enkelvoudige scheuren, ongeacht de lengte;
b. oppervlakkige krassen waarvan de breedte niet meer dan 5 mm bedraagt;
c. beschadigingen of verkleuringen waarvan de afmetingen zodanig zijn, dat een denkbeeldig
getrokken cirkel om de gehele beschadiging of verkleuring heen een diameter heeft van niet meer
dan 50 mm.

Het is uiteraard lastig om op afstand de beschadiging te kunnen beoordelen. Maar mogelijk heeft de beschadiging geen gevolgen gehad voor de APK en is er dus sprake van goedkeur. Dan is een bezoek aan beide landen dus ook géén probleem.