Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gebruik van gordelverlengers

Vraag gesteld door J. Jol op 24 mei 2022

mijn vraag heeft betrekking op het gebruik van gordelverlengers in de situatie dat er 3 kinderzitjes worden toegepast op de achterbank. In een vraag van een ander lid (https://www.anwb.nl/experts/auto/3/gordelverlenger-met-kinderstoeltje) wordt aangegeven dat gordelverlengers niet zijn toegestaan omdat dit niet veilig zou zijn en dat de gordel zelf vervangen zou moeten worden door een langere versie.

Voor kinderzitjes die gebruik maken van een eigen (5-punts) sluiting klinkt dat logisch. Die zet je één keer vast; daarna maak je voor in- en uitstappen gebruik van de sluiting van het stoeltje zelf.

Echter als (een van) de stoeltjes een groep 3 stoel betreft waarbij het kind zelf wordt vastgezet met de autogordel (bijvoorbeeld een Maxi-Cosi Rodi), dan is de situatie anders. Ik schets een voorbeeld waar wij zelf tegenaan lopen en waar ongetwijfeld meer mensen mee te maken hebben:

Wij hebben 3 zitjes op de achterbank; één groep 2 stoeltje en twee groep 3 stoeltjes. Dit past nét in onze auto (wat overigens lang niet voor alle auto's het geval is). Bijgevolg zitten alle stoeltjes dicht tegen elkaar aan en 'vallen' over de gordelsluiting heen. In het geval van het groep 2 stoeltje geen probleem, want die zet je één keer vast en daarna hoef je niet meer bij de autogordel te komen. Voor de groep 3 stoeltjes is dit echter wél een probleem. Doordat de stoeltjes tégen elkaar aan staan, kan je niet met goed fatsoen bij de gordelsluiting.

Bij normaal in- en uitstappen vervelend (want het kost tijd, veel gerommel, je haalt je soms zelfs open aan randjes van de stoel etc.).

In een noodsituatie is het m.i. echter levensgevaarlijk. Mocht je brand hebben, te water raken of iets anders, dan kan het kind en/of de ouder de gordel niet eenvoudig losmaken. De gordel doorsnijden behoort tot de mogelijkheden, maar als de ouder buiten bewustzijn is, is het kind niet in staat dit hulpmiddel zelf te pakken én te gebruiken.

Met een gordelverlenger is dit niet het geval. Door deze toe te passen komt de sluiting ca. 15 cm hoger te liggen en is nu vanuit het stoeltje zeer goed bereikbaar zowel voor ouder als kind. Dit geeft mij (ondanks dat de gordelverlengers dan niet zijn goedgekeurd) een veel veiliger gevoel.

Gezien de eisen (stoeltjes wettelijk verplicht tot 12 jaar/bepaalde lengte als het past op de achterbank), het feit dat 3 kinderen onder de 12 écht geen uitzondering is en niet iedereen beschikt over een 7-zitter is het m.i. raadzaam om de oogkleppen af te doen en in plaats van: 'een gordelverlenger is niet toegestaan, want het is niet veilig, omdat ze 'niet getest zijn'' de situatie om te draaien en te zeggen: 'Bij gebruik van 3 zitjes op de achterbank waarvan een of meer groep 3 stoeltjes, is het gebruik van de gewone gordel zonder verlenger niet veilig omdat je er niet bij kunt in noodsituaties. Juist daarom gaan we een test invoeren voor gordelverlengers, zodat we onze kinderen op een veilige én wettelijk toegestane manier kunnen vervoeren.

Ik weet niet bij welke instantie ik hiervoor zou moeten aankloppen, maar wellicht dat de ANWB hier iets mee kan?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert


U wilt weten welke instantie u kunt benaderen om te pleiten voor een verandering in wetgeving over gordelverlengers.

Wetgeving over gordelverlengers

Deze is wettelijk niet toegestaan maar het maakt het makkelijker om bijv. 3 kinderzitjes op de achterbank te bevestigen. En bij noodsituaties kun je niet zo makkelijk bij de gordelsluiting komen bij het middelste zitje van de 3 kinderzitjes op de achterbank. De gordelverlenger helpt daarbij. Met name het laatste is voor u een belangrijk argument om de wetgeving over gordelverlengers te wijzigen. Als u zou willen pleiten voor een verandering in wetgeving, dan kunt u contact leggen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de wetgever in dit geval. U kunt ze bereiken via het contactformulier van de Rijksoverheid

Auto-experts

Uw signaal heb ik nog besproken met onze auto-experts zodat u weet hoe de ANWB erover denkt. Hieronder vindt u hun reactie:

Een gordelverlenger is inderdaad wettelijk niet toegestaan. Het is een toevoeging op de autogordel waarmee deze niet meer voldoet aan de goedkeuringseisen die ervoor gelden. Het gebruik van een gordelverlenger zorgt er ook voor dat de gordelgeometrie van de autogordel verandert. Bij de ene gordelverlenger zal dit meer zijn dan bij de andere, afhankelijk van de lengte. Het aanbod is legio.

De door de verlenger gewijzigde gordelgeometrie kan er voor zorgen dat een stoeltje niet meer goed vastgezet kan worden. Als de gordelverlenger nodig is omdat de autogordel te kort is voor het bevestigen van een stoeltje, raden we aan een langere goedgekeurde autogordel te laten monteren.

Voor het vastzetten van oudere kinderen in een zitje kan de door de verlenger gewijzigde gordelgeometrie er voor zorgen dat de positionering van de schoudergordel op het lichaam niet meer optimaal is en belangrijker dat de heupgordel niet meer strak over de bovenbenen van het kind loopt. Dit laatste is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat bij een frontale botsing de heupgordel het weke buikgebied binnendringt en daar inwendig letsel veroorzaakt. De kans dat dit gebeurt bij gebruik van een gordelverlenger is groot en dus af te raden, aldus onze auto-expert op het gebied van kinderzitjes en autotechniek.

Voor nu heb ik uw signaal (graag verandering van wetgeving in gordelverlengers) ter kennisgeving doorgestuurd naar onze belangenbehartigers op het gebied van auto.