Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motorschade 2 jaar na aankoop

Vraag gesteld door op 14 mei 2022

Begin februari 2020 kochten wij bij een universeel autobedrijf een Ford Kuga 1.5 Ecoboost 150pk, met op dat moment ca. 50.000km op de teller. De 1e toelatingsdatum van de auto is 27-12-2016. De auto is nu dus bijna 5,5 jaar oud. Wij betaalden EUR 22.000,00

De auto is geÏmporteerd uit Duitsland door de verkoper. Daar is de auto altijd dealeronderhouden geweest. Na aankoop door ons is de auto volgens onderhoudsinterval onderhouden bij een universele garage.

Begin 2022 (januari) bleek de auto koelvloeistof te verliezen. Onderzoek wees uit dat de waterpomp kapot was. We hebben deze, inclusief distributieset, laten vervangen.

Helaas bleek daarmee niet alle problemen opgelost. De auto verbruikt nog steeds koelvloeistof en bij vervolgonderzoek blijkt nu dat er uitlaatgassen in het koelvloeistof reservoir terechtkomen. Volgens onze garage een teken dat i) de koppakking lek is, ii) de cilinderkop gescheurd is of iii) zelf het motorblok een scheur zou kunnen hebben. WIj hebben sinds aankoop ca. 40.000 km gereden.

Wij vinden het vreemd dat een auto met deze leeftijd en kilometrage (minder dan 100.000km) een dergelijk defect vertoont. We hebben hierover gereclameerd bij Ford, aangezien in zowel Europa als de Verenigde Staten veel problemen zijn met de Ecoboost Motoren i.c.m. koelvloeistofverbruik. In de VS lopen mass claims. Ook bij de 1.5 150pk schijnt dit voor te komen. Helaas wil Ford vooralsnog weinig betekenen.

We overwegen nu op basis van non-conformiteit de verkoper te benaderen. Is dit echter nog mogelijk na 2 jaar? Wat is de juiste aanvliegroute om aan te tonen dat de auto dit gebrek al had? Aangezien de bewijslast nu bij ons ligt?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft ongeveer 2,5 jaar geleden een jonge occasion gekocht. Onlangs constateerde u een koelvloeistoflekkage. Op advies van uw onderhoudsgarage heeft u de waterpomp en distributie-set laten vervangen. Helaas heeft deze reparatie het probleem niet verholpen. De voorlopige conclusie van het garagebedrijf is dat het probleem wordt veroorzaakt door een lekke koppakking of een scheur in het motorblok of cilinderkop. De importeur is niet bereid tot enige coulance en u overweegt een beroep op non-conformiteit tegen de verkoper. U wilt graag weten of het na ruim 2 jaar na aankoop nog mogelijk is om kosteloos herstel te vorderen op grond van non-conformiteit. Ook wilt u graag weten of een dergelijke vordering zinvol is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn, is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben, kan de koper kosteloos herstel van de verkoper vorderen. Het is aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten én dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was op het moment van aflevering.

Open norm

Of een product bij aflevering  voldeed aan de overeenkomst is in Nederland afhankelijk gesteld van de redelijke verwachtingen die de koper van het product mag hebben. Er is sprake van een zogenoemde open norm. Als de koper kan bewijzen dat hij het gebrek in redelijkheid op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten, dan heeft hij ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel door de verkoper. Hoewel een geslaagd beroep na enkele jaren na aflevering mogelijk is, wordt het door tijdsverloop wel steeds moeilijker om te bewijzen dan men het gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten.

Omkering bewijslast

De eerste periode na aflevering geldt er bij een consumentenkoop een omgekeerde bewijslast ten aanzien van de aanwezigheid van het gebrek op het moment van aflevering. Als een gebrek wordt ontdekt binnen 6 maanden (bij koopovereenkomsten gesloten vanaf 27 april 2022 12 maanden) na aflevering, dan wordt er vanuit gegaan dat het gebrek, althans de oorzaak al bestond bij aflevering. Het is dan aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen.

Tijdig klagen

Na ontdekking van een gebrek moet de koper dit gebrek tijdig bij de verkoper melden. Als de koper niet tijdig klaagt kan geen beroep meer op de rechten bij non-conformiteit worden gedaan. Bij een consumentenkoop geldt dat een kennisgeving aan de verkoper tijdig is, indien deze wordt gedaan binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek.

Verjaring

De koper heeft na het tijdig klagen over een gebrek nog twee jaar om zijn rechten bij non-conformiteit tegen de verkoper in te roepen. Na deze termijn zijn de rechtsvorderingen op grond van non-conformiteit verjaard en kan e.e.a. niet meer bij de rechter worden afgedwongen.

Conclusie  

Voor een geslaagd beroep op non-conformiteit is de verstreken periode na aflevering niet relevant. Het gaat erom of u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en wat reeds bij aflevering aanwezig was. De aard van het gebrek maakt het lastig om te bepalen of er (vermoedelijk) sprake is van een ‘eigen’ gebrek aan de motor of dat de motorschade het gevolg is van oververhitting, verwijtbaar aan de bestuurder. De berichtgeving op internet aangaande soortgelijke problemen doet echter vermoeden dat er sprake is van een ‘eigen gebrek’ aan de motor. Hoewel het gelet op de aard van het gebrek erg lastig zal zijn om (voldoende) bewijs te leveren, raad ik u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit. Mogelijk kan onderzoek naar de defecte waterpomp aantonen dat de waterpomp gebrekkig was. In dat geval kwalificeert de motorschade als gevolgschade van de non-conforme waterpomp. In beginsel komt deze schade voor vergoeding in aanmerking ex. art. 7:24 BW.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop

 

Reacties

R. Dellensen

ANWB-lid - 24-05-2024

Ik heb precies hetzelfde probleem  met mijn Kuga 1.5 ecoboost alleen ik heb de auto nieuw gekocht in 2018 en na 50.000 km begon het probleem met het koelvloeistofverlies. Ook waterpomp en de intercooler  en distributieriem vervangen voor €1200 zonder dat dit iets oploste! Altijd goed onderhouden door de dealer. Er blijkt een scheur in het motorblok en na veel mailen en bellen kreeg ik 62 % coulance op de reparatie van €10.400 (motorblok vervangen) Maar nog heeft dit euvel ( volgens mij een fabricagefout)me bijna €5000 gekost en dat vind ik zeer onredelijk want de auto voldoet niet aan de verwachtingen die ik redelijkerwijs mocht hebben van een nieuwe auto na 66 maanden. Hoe bewijs ik dat ik geen schuld heb aan dit probleem?

Pieter

ANWB-Expert - 29 mei 2024

Het leveren van (voldoende) bewijs is in de praktijk vaak lastig. Onderzoek naar de oorzaak van het defect door een onafhankelijk expertisebureau kan vaak uitkomst bieden. Je kunt ook altijd aan je rechtsbijstandverzekeraar of een andere rechtsbijstandverlener vragen om ondersteuning bij het instellen van een vordering.