Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Loslatende lak en garantie

Vraag gesteld door W. Veldpaus op 3 mei 2022

Ik heb 11 maart een mazda6 van 2013 gekocht met bovag garantie. Nu bladdert bij de bumper de lak. Heb ik nog recht op garantie?

Merk: mazda
Type: 6
Bouwjaar: 2013
Brandstof: benzine
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U hebt onlangs een occasion gekocht uit 2013 inclusief BOVAG garantie. Onlangs is het u opgevallen dat de lak op de bumper los begint te laten. U hebt dit laten onderzoeken door een schadeherstelbedrijf en die stelt dat er iets fout gegaan is bij het uitvoeren van schadeherstel. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u kosteloos herstel kunt vorderen.

Garantie

Als onderdeel van de koopovereenkomst is een BOVAG garantie overeengekomen. De BOVAG garantie strekt zich uit tot herstel van alle gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. Problemen met de lak worden niet uitgesloten voor zover deze problemen nog niet waarneembaar waren ten tijde van de koop en voor zover zij niet zijn ontstaan door verkeerd gebruik of opzet.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs. Bij een beroep op non-conformiteit draagt de koper de bewijslast. De koper moet bewijzen dat er sprake is van een gebrek en dat hij dit gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst. Ook moet de koper bewijzen dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was op het moment van aflevering. Tot 6 maanden na aflevering hoeft een consumentenkoper (bij een consumentenkoop gesloten vóór 27 april 2022) niet te bewijzen dat het gebrek al bij aflevering bestond.

Aard van het gebrek

Een schadeherstelbedrijf heeft geconstateerd dat de laklaag op de bumper van de auto los laat. Het loslaten van de laklaag duidt in dit geval op een onjuiste hechting. Deze onjuiste hechting kan het gevolg zijn van het gebruik van verkeerde lak of door het verkeerd aanbrengen van de lak. In beide gevallen kan gesteld worden dat de laklaag niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van auto op grond van de overeenkomst mocht hebben. Als koper van een occasion mag u in redelijkheid verwachten, dat het schadeherstel in het verleden duurzaam en kundig is uitgevoerd.

Conclusie

U kunt kosteloos herstel vorderen van de verkoper op grond van de BOVAG garantie. Het loslaten van de lak als gevolg van een ondeskundig schadeherstel, kwalificeert mijns inziens als een gebrek. De BOVAG garantievoorwaarden sluiten problemen met de lak bovendien niet uit. Voort kunt u op grond van uw rechten bij non-conformiteit, mijns inziens succesvol, kosteloos herstel vorderen van de verkoper van de auto.

Ik raad u aan om de verkoper te confronteren met het bovenstaande en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel. Als u er onderling niet uitkomt, kunt u BOVAG om bemiddeling vragen en/of het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop.