Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag de bijrijdersstoel verwijderd worden?

Vraag gesteld door op 29 december 2021

Mag ik de bijrijdersstoel van mijn Mini permanent verwijderen, geeft dit problemen bij de apk?

Antwoord van Pieter

Antwoord van Pieter

ANWB Expert

U bent voornemens de bijrijdersstoel uit uw auto te verwijderen. U wilt graag weten of u dit zonder problemen mag.

Verwijderen zitplaatsen

De Regeling Voertuigen stelt eisen en voorwaarden aan (aanwezige) zitplaatsen en aan de bestuurderszitplaats. Hieruit volgt dat in een personenauto ten minste één zitplaats aanwezig moet zijn voor de bestuurder die aan alle gestelde eisen voldoet. Voor de overige zitplaatsen geldt dat deze moeten voldoen aan de gestelde eisen. Als een voormalige zitplaats niet meer als zodanig kwalificeert gelden hiervoor ook geen aanvullende eisen meer.

Aanpassen kenteken

Het is niet nodig om het aantal zitplaatsen aan te laten passen op het kenteken na het verwijderen van een zitplaats. Op grond van art. 6.3 lid 1 onder w Regeling Voertuigen, hoeft het kenteken alleen te worden aangepast als het aantal zitplaatsen na de wijziging groter is dan het in het register vermelde aantal. Bij vermindering van het aantal zitplaatsen hoeft de wijziging in de constructie derhalve niet verwerkt te worden op het kenteken.

Conclusie

U mag de bijrijdersstoel verwijderen en hoeft deze wijziging aan de constructie niet aan te laten passen in het kentekenregister. Bij de APK zijn dan ook geen problemen te verwachten.