Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is het verschil in verbruik tussen de verschillende soorten benzine?

Vraag gesteld door op 7 december 2021

Ik probeer al geruime tijd het werkelijke verhaal te vinden over de relatie tussen de verschillende benzinesoorten(Euro 95 E5, Euro 95 E10, Euro 98 E5 en Euro 98 E10, power, premium enz), slijtage van de auto en het verbruik ervan.  Waar kan ik dit vinden of beter wie heeft er onafhankelijk onderzoek naar gedaan?
 

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U vraagt of er onderzoek is gedaan naar de verschillen in verbruik tussen verschillende soorten benzine E10, E5, octaangetal 95 en 98, en premium brandstoffen.

E10 vs E5

De ADAC heeft een onderzoek gedaan naar het verschil tussen E10 en E5. Het verbruik wordt voornamelijk beïnvloed door twee eigenschappen van de brandstof: aan de ene kant is de energie-inhoud van ethanol slechts ongeveer twee derde van de energie-inhoud van benzine, aan de andere kant heeft ethanol betere verbrandingseigenschappen en verhoogt het octaangetal. Rekening houdend met de calorische waarde en de dichtheid, resulteert het gebruik van E10 in een theoretisch extra verbruik van ongeveer één procent. Door de verschillende motor- en regeltechnieken is uniforme informatie over het brandstofverbruik bij het toevoegen van ethanol echter niet mogelijk.

Verbruiksmetingen voor de introductie van deze brandstof op de ADAC-uitlaatgastestbank bevestigden deze theoretische waarde. Vergelijkende metingen met E10- en E5-brandstoffen (E10: 9,1 vol.% ethanol, E5: 4,9 vol.% ethanol) in de New European Driving Cycle (NEDC) toonden een brandstofverbruik van 1,5 procent (4,85 l/100 km tot 4,78 l/100 km) bij gebruik van E10. De testauto was een Opel Agila 1.2 l (69 kW, Euro 5). De CO2-uitstoot daalde daarentegen met 0,9% (110,59 g/km tot 111,65 g/km).

Naast deze vermindering moet er rekening mee worden gehouden dat het CO2 dat vrijkomt bij de verbranding van ethanol eerder door de planten uit de atmosfeer is verwijderd. Het CO2-besparende effect is dus groter dan gemeten door de uitlaat.

In april 2019 publiceerde het Bundesverband der Bioethanolwirtschaft e.V. (BDBe) de resultaten van metingen die de ADAC namens haar heeft uitgevoerd (zie PDF). Vijf testautomodellen lieten een verschil in brandstofverbruik zien van plus 1,7 procent tot min 2,21 procent.

Octaangetal 95 vs 98 

Het octaangetal van benzine geeft de zogenaamde klopvastheid aan. Hoe hoger de klopvastheid van benzine, des te minder snel zal de brandstof spontaan, vóór de onstekingsvonk, ongecontroleerd ontbranden. Dat verschijnsel wordt ook detonatie of pingelen genoemd. Het gebeurt alleen bij hoge motorbelasting en kan schade veroorzaken aan de motor.

Sensor

Alle moderne benzine-auto's hebben een pingelsensor. Die sensor kan het verschijnsel herkennen, en laat het motormanagement ingrijpen door het ontstekingstijdstip later te zetten. Op dat moment wordt schade voorkomen, maar zijn de prestaties van de motor wel minder. Omdat bij benzine met een hoger octaangetal de motor minder snel zal gaan pingelen, hoeft er door de computer minder snel worden ingegrepen, waardoor de motor in die situatie beter zal presteren.

Bij licht tot normaal belaste motor heeft het tanken van een hoger octaan benzine geen voordelen, maar als de motor flink aan de bak moet, kan je met een brandstof met hoger octaangetal dus betere prestaties verwachten.

Premium brandstoffen

Van premium brandstoffen of brandstof zonder bio-ethanol kunnen geen wonderen verwacht worden. Ze zijn voorzien van extra toevoegingen die een reinigend effect hebben. Als er sprake is van inwendige motorvervuiling die door toevoegingen wordt gereinigd, dan zouden prestaties en wellicht ook het verbruik kunnen verbeteren. In alle overige situaties zal slechts het gebruik van de brandstof kunnen uitwijzen of functioneren, prestaties en verbruik van de motor voor de gebruiker dusdanig merkbaar verbeteren dat deze toegevoegde waarde de meerprijs waard is.

Indien u ervaart dat de motor loopt en u vindt het de meerprijs waard dan kunt u deze met een gerust hart tanken. Maar of deze daadwerkelijk een positief effect hebben, is uiterst moeilijk te verifiëren, en het effect is in werkelijkheid waarschijnlijk vrij klein. Ik ken geen openbaar en onafhankelijk onderzoek waarmee is aangetoond dat het verbruik bij gebruik van E5 premium brandstof lager is dan bij E5 met hetzelfde octaangetal zónder deze toevoegingen.