Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeerboete ‘betaald parkeren’ in Nederland

Vraag gesteld door R.J. Schlundt Bodien op 12 januari 2022

Mag een gemeente vooraf vorderen bij bezwaar indienen. Zijn de boete naheffing overal gelijk ( 60+ uur tarief)? 
Want dan krijg je toeslag affair gedoe ( angstcultuur). Boete verdubbeld plus alle kosten ect.
Voorbeeld bij IB belasting mag je bezwaar indienen en verplaats vorderd datum.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een aantal vragen over de parkeerboete ‘betaald parkeren’. U wilt graag weten of de kosten voor het opleggen van deze boete overal in Nederland gelijk zijn en of het indienen van bezwaar schorsende werking heeft.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting
Op grond van de Gemeentewet kunnen gemeenten parkeerbelasting heffen. Bij het niet (tijdig) voldoen van deze parkeerbelasting wordt de belasting nageheven middels een naheffingsaanslag. De kosten voor het opleggen van deze naheffingsaanslag mogen worden doorberekend aan de belastingplichtige. Een ‘boete’ betaald parkeren bestaat dus uit de naheffing van verschuldigde parkeerbelasting én de kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag.

Hoogte kosten opleggen naheffingsaanslag
De hoogte van de kosten voor het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt door de betreffende gemeente bepaald. Op grond van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen 2021 is bepaald welke kosten mogen worden doorberekend. Het wettelijk maximum dat gemeenten als kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag in rekening mogen brengen is € 66,50. Als de kosten in een gemeente per nageheven aaneengesloten parkeerperiode binnen een kalenderdag lager zijn dat het wettelijk maximum, dan kan alleen dit lagere bedrag in rekening worden gebracht. Ook kan een gemeente ervoor kiezen een lager bedrag aan kosten voor het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting in rekening te brengen.

Schorsende werking bezwaar
De hoofdregel is dat bezwaar geen schorsende werking heeft. Bij het instellen van bezwaar kan men wel om uitstel van betaling verzoeken. Beleidsregels bepalen vervolgens of en onder welke voorwaarden uitstel van betaling wordt toegekend. Op gemeentelijk niveau verschilt het aanzienlijk hoe hiermee wordt omgegaan. In de gemeente Den Haag wordt standaard uitstel van betaling gegeven tot het moment dat op het bezwaar is beslist. In Maastricht wordt geen uitstel van betaling gegeven. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard wordt het reeds betaalde bedrag dan geretourneerd.

Conclusie
De gemeente bepaalt hoe hoog de kosten zijn voor het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hierbij geldt wel een maximale hoogte van deze kosten en wordt op landelijk niveau bepaalt welke kosten mogen worden doorberekend. Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Op gemeentelijk niveau wordt bepaalt hoe wordt omgegaan met verzoeken voor uitstel van betaling.

Meer weten?
Parkeerovertredingen - ANWB