Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom is prijs bio CNG gekoppeld aan olieprijs?

Vraag gesteld door T. van Rijn op 26 november 2021

De laatste tijd zie ik de CNG-prijs flink oplopen, nu ruim € 1,70/kg. Dat gaat gelijk op met de prijsstijging van de gasprijs en de prijs van de andere fossiele brandstoffen. Dat is opzich logisch. Maar meerdere aanbieders van CNG (orange gas, pit point) stellen dat zij CNG afkomstig van biogas verkopen. De productie daarvan staat dus los van de huidige gas- en olieprijs. Heeft u een idee waarom de prijs toch zo hoog is? Ik snap het principe dat er biogas wordt opgewekt, opgewerkt en aan het aardgasnetwerk wordt toegevoegd en je dus feitelijk aardgas tankt. Maar de productiekosten van biogas lijken mij gelijk gebleven (het wordt geproduceerd uit rioolslib end dus niet gekoppeld aan aardgasproductie). Als ik dan aan de pomp een hogere prijs betaal dan heb ik nu het idee dat de aanbieder er opeens veel meer aan overhoudt.
Ik heb de vraag aan PitPoint zelf gesteld maar die reageren helaas niet.

Antwoord van Niels

Antwoord van Niels

ANWB Expert

U vraagt waarom de prijs van CNG gekoppeld is aan die van fossiele brandstoffen zoals aardgas en benzine.

CNG kan worden gemaakt van aardgas, maar ook van biogas (en wordt dan groengas genoemd). Bij die laatste variant lijkt het niet logisch dat de prijs is gekoppeld aan die van fossiel gas.

De werkelijkheid zit echter wat gecompliceerder in elkaar. De prijs van het product aan de pomp wordt niet enkel bepaald door kosten van de productie, dat is maar een deel van de productprijs. Doordat CNG een "commodityproduct" is zoals olie, suiker of graan, wordt de prijs ook sterk bepaald door vraag en aanbod. En omdat het een "inwisselbaar" product is met de fossiele variant stijgt de prijs ook nog eens mee met het fossiele aardgas.

Het hoeft overigens niet zo te zijn dat de oorspronkelijke producent van groengas daardoor meer overhoudt, dat is weer afhankelijk van contracten met afnemers. De totale keten bestaat uit meerdere inkopers en verkopers. Daar zitten wel partijen tussen die meer overhouden, maar dat is meestal niet de pomphouder. Die verkoopt het product doorgaans met een vaste marge die los staat van hoge of lage prijzen.