Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is benzine in België van mindere kwaliteit?

Vraag gesteld door R. de Milde op 27 september 2021

Vroeger hoorde ik wel dat benzine in België van mindere kwaliteit is en het niet verstandig is in België te tanken. Is dat zo? Kan ik zonder problemen in België tanken? Is wel van interesse gezien het prijsverschil met Nederland

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de kwaliteit van benzine. Die vraag krijgen wij vaker, maar in vrijwel alle gevallen vermoedt de vraagsteller dat de benzine juist in het buitenland van betere kwaliteit is dan die in Nederland, omdat men in het buitenland zuiniger rijdt.

Kwaliteitsnormen

Voor alle autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd en stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt en octaangetal. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations.

Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Bij alle pompstations in de EU moet brandstof worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen in kwaliteit

Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen. Dergelijke verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen.