Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schorsen kenteken bij gebruik camper in buitenland?

Vraag gesteld door op 7 september 2021

Uw expert Annemieke heeft op een vraag geantwoord dat RDW schorsing van een Nederlands gekentekende auto die alleen in het buitenland (op de openbare weg) rijdt, niet is toegestaan. Een onderbouwde reactie van "Remvloeistof" stelt dat het antwoord van Annemieke niet juist is omdat buitenlandse wegen niet onder de definitie van "openbare weg" in het verkeersreglement vallen. Kunt u aangeven of u bij uw standpunt blijft resp. de reactie van "Remvloeistof" juist of onjuist is?
 

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U wilt graag weten of u het kenteken van uw camper kunt schorsen tijdens uw verblijf in het buitenland.

Door het schorsen van (de tenaamstelling van) het kenteken, wordt de geldigheid van het kenteken aangetast. Het kenteken is tijdens de schorsing geen geldig kentekenbewijs als bedoeld in de wet. De schorsing is door inschrijving in het kentekenregister (ook) inzichtelijk voor buitenlandse autoriteiten. U moet (ook) in het buitenland kunnen aantonen dat u als bestuurder aan de gestelde eisen voldoet om aan het verkeer deel te nemen, maar zult ook moeten kunnen aantonen dat het voertuig daarvoor geschikt is. Met een geschorst kenteken kunt u niet aantonen dat het voertuig voldoet aan de gestelde eisen.

Een verzekering kan worden aangehouden voor dekking tegen bijvoorbeeld brand of diefstal. De meeste verzekeraars sluiten geschorste voertuigen uit van dekking voor schade veroorzaakt tijdens gebruik. Schade aan derde ten gevolge van een ongeval zal op grond van de wet wel worden uitgekeerd aan deze derde, maar vervolgens op u als verzekeringnemer worden verhaald. De Alarmcentrale biedt geen voertuighulp aan een voertuig met geschorst kenteken.

Als u de camper niet op de openbare weg gebruikt, (voor de goede orde: de openbare weg in het buitenland is ook openbare weg) kunt u het voertuig schorsen. Als de camper op eigen terrein (de camping) stilstaat, kunt u overwegen een schorsing van het kenteken aan te vragen voor die periode. U mag niet met een geschorst kenteken deelnemen aan het verkeer op de openbare weg en ondanks het laten doorlopen van de verzekering zal de verzekeringsmaatschappij schade als gevolg van een ongeval doorgaans uitsluiten van dekking.  

Voor meer informatie over het schorsen van voertuigen, verwijs ik u graag naar onze website.