Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Versnellingsbak

Vraag gesteld door J. Buitendam-Venhuizen op 10 augustus 2021

Merk sinds kort dat de 4 de versnelling moeizaam gaat. Mijn auto is van 2019 en heeft 27000 gelopen. Zijn de evt kosten voor mijn rekening?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een niet nader genoemde auto uit 2019 met ongeveer 27.000 km op de teller. U merkt dat de auto schakelproblemen heeft in de vierde versnelling. Als de auto nog in de fabrieksgarantie zit, kunt u zich beroepen op de garantie. Als de garantie al is vervallen, dan kunt u een beroep doen op het conformiteitsbeginsel.

Garantie

Garantie is een toezegging dat een product bepaalde eigenschappen heeft en dat in het geval zou blijken dat het product niet voldoet, u recht heeft op kosteloos herstel of vervanging van het product. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit

Na de fabrieksgarantie die een termijn kent van minimaal twee jaar, heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel door de verkoper. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek, althans de oorzaak al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Gebrek

Van een versnellingsbak mag bij normaal gebruik een gemiddelde levensduur worden verwacht van een autoleven. Gezien de bak zich nu moeilijk in zijn vierde verzet laat schakelen, lijkt er sprake te zijn van een ondeugdelijk product. Als na onderzoek zou blijken dat de bak defect is geraakt als gevolg van onjuist gebruik (rijden met de hand op de pook valt daar ook onder) of een oorzaak van buitenaf die voor uw rekening en risico komt, dan heeft u geen recht op kosteloos herstel.

Herstel

Het uitgangspunt bij de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat het product in de staat wordt gebracht die voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product mocht hebben. Als een product of onderdeel wordt vervangen door een nieuw exemplaar, kan het daarom redelijk zijn dat een gedeelte van de kosten voor rekening komen van de koper. De koper hoeft na herstel door de verkoper niet in een betere positie te raken dan in het geval waar een product zonder gebrek is geleverd.

Conclusie

U kunt alleen aanspraak maken op de fabrieksgarantie als de termijn nog niet is verstreken. Als de garantie al verlopen is kunt u de verkoper aanspreken tot kosteloos herstel op grond van uw rechten bij non-conformiteit.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit en een stappenplan verwijs ik u graag naar onze website.