Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersmaatregelen voor middelzwaar verkeer

Vraag gesteld door op 22 juli 2021

In ons dorp worden binnenkort drempels aangelegd. Nu lijkt het erop, ook uit ervaringen met andere dorpen, dat met name bestelbussen, aanhangers laadbakken, klein vrachtverkeer dus, veel geluidsoverlast gaan veroorzaken. Wat kun je daaraan doen? Bestaat er iets als een vrachtwagenverbodszone voor zwaar verkeer  iets soortgelijks maar dan voor midelzwaar verkeer? Bestaan er borden die juist deze groep addresseren? Of zijn er ander methode om de overlast te verninderen of weg te nemen?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U wilt weten of er verkeersmethodes zijn om mogelijk geluidsoverlast van verkeersdrempels te verminderen of weg te nemen.

Onze verkeersexpert geeft aan dat verkeersdrempels in elke situatie gepaard gaat met geluid van afremmen en optrekken van voertuigen. Maar als ze goed worden aangelegd, hoeft dit niet tot overlast te leiden. Daarbij is uiteraard ook de afstand ten opzichte van woonhuizen van invloed. de ANWB beschikt over een informatiefolder waarin wordt uitgelegd aan welke voorwaarden een verkeersdrempel moet voldoen. Als u daar belangstelling voor heeft, stuurt u dan een mail naar experts@anwb.nl onder vermelding van verkeersdrempel.

Inrijverboden

Inrijverboden kunnen voor allerlei categorieën voertuigen worden ingesteld. Als de wegbeheerder daartoe over wil gaan, moet daarbij echt aantoonbare overlast zijn én een reëel alternatief aanwezig zijn voor de weggebruikers die om moeten rijden. Over het algemeen gaat een wegbeheerder daar niet snel toe over. Hierbij speelt ook de handhaafbaarheid van de maatregel mee, zeker als de route nog wel toegankelijk moet blijven voor OV, nood/hulpdiensten van aanliggende woningen, bedrijven en andere voorzieningen.

Aan gemeente vragen

Ons advies zou zijn om aan uw gemeente te vragen waarom ze specifiek voor verkeersdrempels hebben gekozen. Misschien hebben ze al andere methodes gedacht om de snelheid te verminderen maar bleken die minder geschikt.