Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Misleiding door autoverhuurder?

Vraag gesteld door op 3 augustus 2021

Ik huurde een auto via de preferred partner van ANWB, Sunny Cars. Deze had dit uitbesteed aan Europcar. Het was mij duidelijk dat ik geen extra dekkingen hoefde af te sluiten. Bij het ophalen van de auto werd mij gevraagd of ik het eigen risico wilde afkopen. Omdat dit al in het contract zat, heb ik dit afgewezen. Hierop werd mij zonder verdere opmerkingen het lokale contract ter ondertekening aangeboden en heb ik dit ook getekend. Achteraf werd mij pas duidelijk, door een afschrijving van mijn creditcard, dat op dit contract toch nog een (vooraf ingevulde) extra en onnodige dekking voor hulpverlening was vermeld tegen extra kosten ad eur 70. Helaas is mij dit bij ontvangst van het contract niet opgevallen, echter men heeft mij hier ook niet expliciet op gewezen. Ik heb hierover een klacht ingediend bij Sunny Cars, maar die blijven op het standpunt dat ik voor de extra dekking heb getekend en dat van restitutie geen sprake kan zijn. Ik ervaar deze handelswijze van Europcar als op het randje van misleiding. Wat is uw mening hierover? Is mijn klacht ongegrond of niet?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

 

U heeft via Sunny Cars een auto gehuurd van Europcar. Bij het ophalen van de auto hebt u de optie om het eigen risico af te kopen afgewezen. U hebt ter plaatse een contract gekregen en ondertekent. Pas na ondertekening ontdekte u dat toch extra en onnodige dekking hebt geaccepteerd en betaald. U vindt dit misleiding. U vraagt of u een terechte klacht hebt.

De lokale verhuurder had op zijn minst moeten melden dat hij u een contract aanbood met extra dekkingen. U had dan kunnen aangeven dat u dat niet wilde.

Aan de andere kant is aan u is om het contract vóór ondertekening te lezen. Met uw handtekening geeft u aan dat u akkoord bent met de inhoud van de overeenkomst en de voorwaarden. Daarmee is in beginsel een geldige overeenkomst afgesloten.

U zou een klacht kunnen indienen met Europcar. Zij zijn namelijk uw tegenpartij. Sunny Cars is bij deze overeenkomst bemiddelaar. U kunt mogelijk ook een beroep doen op de ‘betwiste betalingsregeling’ van uw creditcardmaatschappij.